HomeVedenstudiënPagina 48

JPEG (Deze pagina), 462.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

40 VEDENSTUDIEN. -·- DE STORMEN.
Jahveh behoort ook juist niet altijd tot de meest berninnelijke
en eerbiedwaardige iiguren. En toch, wie zou verhevenheid
en diepte van gedachte willen ontzeggen aan de bezielde zan-
gers of ook maar aan de sagendichters van Israël? U
Doch ook naar andere l)eva’s hebben wij nog om te zien,
die ongetwijfeld in geen mindere mate dan de tot dusver be-
sprokene onze belangstelling verdienen. Alleen zij hier nog
opgemerkt, dat er behalve de l[aroet’s nog eene andere per-
sonilicatie van de bewogen lucht in de Veda’s wordt aange-
trofïen, nl. Vàyoe, de Vind, dien wij reeds als Indra’s wagen-~
rnenner ontmoetten. Een curieus verhaal van later tijd omtrent
een wedloop tusschen die beiden ter verwerving van den soma~
drank aan het altaar, levert een aardig voorbeeld van de won-
derlijke wijze waarop eene oorspronkelijk zeer eenvoudige en
wezenlijk diehterlijke beeldspraak door priesters en theologen
tot een belagchelijken mythe vervormd kan worden. Dan, dit
een en ander zou ons thans te ver afleiden van ons eigenlijk
onderwerp. Een bijzonder l)(¥J[CCl{(‘]lC]1(l(?]l rang neemt daaren­
boven de bedoelde Vayne onder de Vedische l)eva’s niet in.
l