HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 400.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

Z la) .

·
j land de verkiezrngskoorts geweken zal zijn en de regering j
hare beloofde herziening op de onderwijswet zal voordragen,
kan er verandering ten goede komen , hoe weinig uitzigt
i er thans nog op is. j
jj En waarom dit geschrift niet onderteekend? Omdat de
naam hier niets ter zake doet, ’t zijn denkbeelden van een
" onderwijzer, wiens naam er niets toe bijdraagt om ze gereeder
l ingang te doen vinden. Alleen heb ik mij daardoor op vrijer
l standpunt kunnen plaatsen ; want niogt mijn arbeid geigno­
[ reerd, verguisd of bespot worden, mijn persoon zal er ten
minste niet door lijden.

äa
;?
ä
Q
igi
l
; l
ra
~ l