HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 1

JPEG (Deze pagina), 620.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

E ‘ E ..%..4 .2..% zy
. ;« ...m..mW;,~,.;.GT;;:,#...., ```,``` W ```` gg · X
l ^~v-~~~‘~‘~~-~~----~w ·~~~«·-~~­~·«~-·­~~.~­«~v.·.·».»«.«.~»·..w~.~<x«
x~‘&{ |"|I
. ~«{»
3 ä G E D A C H T E ~
ë uvEh · § E
SA +
§0PVOEDlNG' ONDER IJ ` ’
E § , l W B ë
. ä . 2 s
ä ä
ä _ ‘ ­ EN · ä
ë , ` ? ‘
§; E ONDERWIJZERS §§
; x . 4 »
gs LE
IN NEDERLAND, E
ç sg v · DOOR Gn?
E g EEN ONDERWIJZER. g
ä # ’ · ë
g ë . - ä
; § . F-­­ ­ · . ï
) 5 . pj A · ' ` ` K
E s E PS 2
ä g ä
‘ 2 E
_ S ’s GRAVENHAGE , A ë`
§ _ ‘ J. M. VAN ’T HAAFF. ä ä
Ca? A · HQ
; 1868. __
‘ ,, · · F Nï
’ m.M.....M....... .... ,.MW.Nfï?."3fIS‘fjKï.ï;.'ïï‘Iïïïï.‘I‘.ï*i‘I6
4 J ëïv. ....m...mM......^N:;iiiiï;;.,ïi..W,..._..,.WM....... Q. J