HomeDe tariefs-herzieningPagina 7

JPEG (Deze pagina), 545.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

r
«
i
l
l
Wüáeáclf Ziedaar een tooverwoord, dat ieder mensch
electriseert; een woord, dat veel goed en schoon en
nuttig tot stand heeft doen brengen, maar dat ook het
masker is geweest van vele buitensporigheden. Wij
i voor ons waren altijd voorstanders van vrijheid, maar
in echt Nederlandschen zin. Wij verlangen de vrij-
heid opgevat te zien in dien geest, waarin het belang
van het maatschappelijk zamenstel dat gebiedend vor-
l dert. In geen opzigt mag vrijheid absoluut zijn,
I wil zij niet in losbandigheid ontaarden, en aanleiding
I geven tot verderfelijke resultaten. De maatschappij
eiseht dat ieder individu, dat elke tak van volksbestaan,
l dat elk onderdeel in één woord iets van zijne vrijheid
__> opoiïere in het algemeen belang; waar dit niet het
l geval is, valt de georganiseerde maatschap in duigen.
E Deze stelling is overal, op elk gebied en door elken
l wetgever erkend, maar bovenal in ons land. Onze
j voorouders waagden alles voor en om de vrijheid, maar
L het besef van orde en gematigdheid was tevens zoo sterk,
dat het spreekwoordelijk werd. Bezadigdheid is bij ons
il gewoonte en wet; zij komt overeen met ons volkskarakter
en met onze behoeften. Laten wij dan alle excentri-
eiteiten en het voorthollen en drijven naar uitersten
`A aan anderen over, en moge het voorbeeld van onze
vaderen steeds tot rigtsnoer strekken. De tijden mo-
F
l