HomeDe tariefs-herzieningPagina 30

JPEG (Deze pagina), 617.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

i'
i
kaarsen, Geweven Katoen, llalflinnen, Zoolledcr, On-
gebleekte Weefsels van Hennep, Vlas en Werk, Ruw
of Ongebleekt, Macl1ines en gedeelten daarvan, de
grofste soorten Houtwerk en gewone Zeep, dus f1,88 j;
per 100 Ned. Ponden; het heft fr. 3,50 per Zwit-
lg sersch quintal van een aantal andere artikelen, alsi
stalen Platen Sen Draadwerk, Borstels, Katoen en Wol-
len, Gebleekt of Gegomd, Geverwd of Gedrukt, Haar
Brandewijn, alle Specerijen, gegoten IJzer,Boekwerken,
oude Meubelen, Uzerwerk niet Gepolijst of Gevernist
j of geslagen, Losse Zijde, de geringste soort Venster- t
P; glas, dus f 3,29 per 100 Ned. Ponden. Zwitserland
jl? heft S frcs. per quintal van 50 kilo’s van Naalden
fl en Spelden, Mutsen en Linten, fijn Borstelwerk, Mes- i
senwerk, Gedrukte Stoffen, Lakens en Flanel, Hang-
lf klokjes, Spiegels en Glaswerk, Draaijerswerk, gegoten _
Brons en andere Metalen, gewoon Lederwerk, Papier, ‘
Katoenen Parapluien, alle soorten van fijn Aardewerk,
j al wat tot het vak van Zadel- en Slotenmaker behoort,
en gefabrieeerde Katoenen Goederen en Manufaeturen, A
Glas en Kristal, en dus van al deze en zoovele andere
. artikelen van inlandscli Fabrikaat f 7 ,52 per 100 Ned.
Ponden; eindelijk 15 frcs. van Wapenen, Byouteriën,
· valsohe of echte, Kant, Zijden Stoffen, Fijne Meube­
len, Spiegels en Glaswerk boven 2 vierk. voeten, Ho-
rologien en Pendules, fijn Lederwerk, fijne Parasols en
i Parapluien, Passsernentwerk, Thee en Geestrijke Dranken.
Zwitserland heft alzoo van een aantal artikelen -­ °
en wij hebben op verre na niet allen genoemd ·-
hoogere regten dan Nederland dit doet. Maar wat
meer is, men heeft in dat land het stelsel van hefiing N
j naar het gewigt, bijna zonder uitzondering, op alle ar-
K jl
i

S
i