HomeDe tariefs-herzieningPagina 19

JPEG (Deze pagina), 595.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

17
U eetwaren niet belangrijk of voordeelig zou zijn, maar
ll die van bewerkte voorwerpen heeft met het oog op
v den daaraan besteeden handenarbeid, eene onmis-
M kenbare superioriteit?
D Daarbij kwam dat de bepaling in het eerste ont-
à werp-tarief was gemaakt, dat wij van de linnen
i manufacturen 5 pCt. van de waarde zouden heffen,
i in plaats van 1 pCt., een voorstel, dat geen oogen-
blik ernstig gemeend was en eene bedreiging tegen
i een’ tak van Belgische industrie scheen, die onze Re-
p gering zich intusschen haastte om nog Molens de om-
l rleráamlelingm uit den weg te ruimen; de kunstgreep
L was te onhandig om te kunnen worden volgehouden.
{ Daarop doelende zeide de Belgische minister verder,
j dat Nederland, na Frankrijk, de grootste consument
j van dat artikel was en dat wij in 1856 de volgende
ly · hoeveelheden Belgisch fabrikaat hadden verbruikt:
«»Katoenen manufacturen voor 7,696,000 frcs.;
i zz Wollen en Lakens, 3,349,000 frcs.; andere VVollen
l zz Weefsels 1,517,000 frcs. en linnen 3,906,000 frcs."
Onze lezers zullen hieruit zien, welk een onbegrij-
pelijk geschenk nu het tarief voor de Belgische nii-
verheid zal zijn, want wij consumeren niet alleen de
meeste fabrikaten, maar juist die artikelen vormen by-
vza ácá á0öacZ van dan itcmdel, die bij ons het zwaarst
door de tariefherziening worden getroffen en waarvoor
de concurrentie dus onmogelijk wordt. Gaan onzefa-
brieken dus te niet, België zal ervan profiteren. Maar
dat land is immers, volgens de officiële taal, eene
zoo bevriende naburige natie. België toch vernietigt
de welvaart van onze zuidelijke provinciën, door ons
het Maaswater te ontnemen, ten einde zijne heide
2
E