HomeDe tariefs-herzieningPagina 13

JPEG (Deze pagina), 553.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

ll
beeld van vrijzinnige scheepvaart-wetgeving gegeven
en lokt de grondstoffen voor zijne fabrikaten tot zich,
maar het heft hooge boseáormemlo regten ten behoeve
van zijne fabrieken. Wij zullen het bewijzen. Van E
ijzeren ornamenten heft Engeland bij den invoer 75 l
pCt. van de waarde; van Fransche zijden goederen
15 pCt.; van chocoladef 22, Nederland f8 per 100
pond; van manufaeturen zonder onderscheid, wollen p
of linnen fabrikaatf 132 per 100 pond; van hop
j53,16, wij 60 cents per 100 pond; van kurk f 66, l
wij f20; van glas- en aardewerk het dubbele van
Nederland; van borduursel op alle stoffen 15 pCt. der
waarde, en eindelijk 10 pCt. van de volgende artike-
l len: geweren en pistolen, geelkoper in blokken, geel-
koper dubbeling in bladen, essence van spruce, Brus-
l sclsche kanten, extract van Cardemon, gezette bijouti·
riën, alle artikelen van leder gefabriceerd, muziek-in-
strumenten van allerlei aard, en platen.
De verstandige Engelsche staatslieden wisten dus
zeer goed wat zij deden. Zij hebben de _q2·omZsZog?”ozz
« en de eerste Zovemöeäoäten tot zich gelokt en de
scheepvaart vrij gegeven, maar zij sluiten de deur
voor vreemd fabricaat, ten einde Europa te voorzien
door hunne fabrieken. Zij wachten zich wel het stel-
sel van vrijheid van handel ten nadeele van hunne
eigene belangen toe te passen; zij bewijzen daar-
door practisch te handelen en geenszins tot buiten-
» sporigheden te willen vervallen of aan het najagen van
theoriën de welvaart van duizenden te willen op·
L oileren.
België, Frankrijk en Duitschland, wij behoeven
het niet te bewijzen, zijn allen de een nog meer door
l