HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 25

JPEG (Deze pagina), 341.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

‘ r < E
r
l
r i
l
l ­­ 22 ~ s
’ Niets, anderen mogen sterven aan tering of beroerte;
~ zij zullen van honger of gebrek mnkomen.
Dat alles zal gebeuren, als de Staten­Generaal de Rege-
ring niet weten te stuiten in hare liberaliteitswoede, door in
f de verwerping van traetaat en tarief, als gemeenselrappelijke
i , . E
t voortbrengselen van éen en hetzelfde dwaalbegmp. Van de g
afgevaardigden uit de handels- en nijverheidsdistricten
mag dit vooral VGI‘WäCl1lJ WOI‘(lG1l,
Tizmïxc, '
Februarij 1858.
V
i
I
l
«·­-¤><£•«;§§Qa@¤¤¤­-·­­ L
l
I! `
f i
n