HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 21

JPEG (Deze pagina), 584.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

< I
ti
ïiïi
p - 18 -­
· ««Les produits des colonies neerlandaises aux Indes
oecidentales, exportés de ces colonies vers la Belgique,
ne seront pas autrement taxés à la sortie de ces colonies,
que s’ils étaient expédiés vers les Pays-Bas; et il en sera
de même quant au produit des colonies neerlandaises aux
j lndes orientales, aussitót que la législation générale aura
j été moditiée dans ce sons. ­- Les Belges, les navirés et ,
les produits belges jouiront d’ailleurs da11s les colonies
neerlandaises de toutes les faveurs qui seront accordées
aux sujets, aux navires et aux produits de tout autre
Etat européen le plus favorisé/’
Dus volkomen vrije handel en vrije scheepvaart in onze
koloniën, voor België. Belgen en Belgische schepen gelijk-
gesteld met Nederlanders en Nederlandsche schepen. Bel-
gië zal de hulp noch van onzen handel noch van onze
schepen meer behoeven, om zich onze koloniale producten
aan te schatten. 4
En niet alleen België. Maar van het oogenblik, dat dit
tractaat zal in werking komen, zal Engeland, Frankrijk,
geheel Europa, de geheele wereld gelijke regten hebben.
De inhoud der handels-traetaten met de andere mogendheden
laat daaromtrent geenerlei twijfel over. Of daarom b. v.
lüugeland jegens Nederland even vrijgevig zal te werk gaan
in zijne koloniën, dit laat zich minder verwachten. Maar
welke zullen dan de vruchten zijn, die onze koloniën,
i ‘ waarvoor wij ons zoo groote opotferingen getroost hebben,
voor ons zullen atwerpen? In strijd met het beginsel, dat
dáár de voordeelen moeten zijn, waar de nadeelen zijn,
V zullen wij voortaan, ten behoeve en tenvoordeele van den
i
te ;,