HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 13

JPEG (Deze pagina), 559.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
li?
.... IQ e.
i die kunnen komen. Als men voortgaat met de nijverheid
te dwarsboomen, te benadeelen, te bemoeijelijken en het
leven onmogelijk te maken, wel nu , dan zal zij sterven,
hetzij aan beroerte, hetzij aan áerz`rz_q. Maar de gevolgen zullen
zich niet lang doen wachten. Stelt u maar voor het ver-
schijnsel, dat misschien digter bij is dan men. denkt, dat
de fabrikanten hunne werkplaatsen moeten sluiten, en dat g»
duizende thans ruim van werk voorziene arbeiders daar
als ledigloopers en vagebonden op de straat zullen staan ,
zonder eten, zonder huisvesting, zonder kleeding, zij met
de hunne. llfat zal men dan moeten aanvangen! Die lie-
den vrijelijk laten bedelen of stelen? Dit kan niet; zoo
ver gaat de liefde voor de vrnáeicl nog niet, of de veilig-
heid van den Staat, en van de personen en goederen zijner
ingezetenen, heeft toch ook nog eenige waarde.
Maar wat dan?
Men zal verpligt zijn hier te lande te doen, wat men ‘
in 1847 of l8&8 genoodzaakt was te doen in België, B
toen de Vlaamsche linnens zoo verregaande gedrukt wer-
den deor de hooge vreemde invoerregten. De fabrieken
moesten gesloten worden , en het ledige werkvolk stroomde
met duizenden naar de hoofdstad, om dáár brood en
werk te zoeken , ja te eisehen. De openbare rust en veilig-
heid liep in Brussel groot gevaar. Er moest kort en goed
raad geschaft worden. Mooije woorden, staatliuishoudkun­
dige bespiegelingen, en vrijheids-thóoriën hielpen niets,
er moest gehandeld worden. De Regering vroeg en bekwam
van de Kamers eerst een erediet van 2,000,000 francs, als
een aalmoes voor het dreigende volk, dat gaarne werken