HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 419.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

»
n
»

l 53
buitengewone uitgaven begrepen zijn. Ik geloof dus dat,wanneer
het midde1baa1· onderwijs volledig in werking en in normalen
j toestand zal zijn, de kosten ongeveer zullen zijn als volgt:
Ȥ kosten voor het Rijk ...... f 630,000
l kosten voor de gemeenten .... ­ 300,000
l opbrengst van sehoolgeld .... ­ 240,000
ii ' `ïïïïöïoïlä
i waarbij dan nog de kosten van het landbouw-onderwijs z1ju
ia te voegen. Is deze berekening juist, dan zullen de uitgaven van
‘ 1867 Weinig van de normale verschild hebben.
é ’s G7‘(ITé7Zb£6_Q£’, Februarij 1870. Sïrmm PARVJE.
i

~