HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 813.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

-18 3
Uitgaven, door het Rijk in 1867 gcduaxx ' Q { ë gg ën g 1
voor Rijks Hoogerc B1u·gc1·s¤c11o1eu. LQ > ,5 _ ,_. ,> _ Q L E 1
G1çM1;1·;x*p11x - ..à.L_, __,,....­­ 37; gg g ca _ gl 1 êüçgçg PZ _ 1
EN ëvïéëï I 222 1
UY1)1·`1`1VE1{1’EN > · TPG ° U 71 'E ä 2 äw 7
‘ "‘ ‘ 101‘s011c‘c1. Matcriccl. T0'1‘.1AL. 5 ¤ w E1 Fi; 5* M g !

Gu1<1c11s. Guldcris. G11ldc11s. Guldcus. Guldcus. Guldcns. Guldmls, 1
’N11C1'60gG1lb()S(‘11 3658.32 12000.255 16618.575 ,, 166+18.575 294.25 16351,325 1
r1`111)1ll‘g'. 20075.00 8170.26 28215.26 ,, 282-15.26 802.50 27352.76 `
111011:1. ,, ,, ,, 2083.33 2083.33 ,, 2083.33
k11(ï11l10l1(1. 10858.33 15660.225 26518.555 ,, 26518.535 867.00 25651.555
.l`ll11CT1l. ,, ,, ,, 7000.00 7000.00 ,, 7000.00
Nijmcgcu. ,, ,, ,, 5666.665 5666.665 ,, 5666.665
Z111l’)11(111. ,, ,, ,, 7000.00 7000.00 ,, 7000.00 «
Z?l111­BO1l1111C1. 122-1.085 116-17.225 15872.21 ,, 15872.21 117.50 15751.71
1<<)1»1,C].`(12l.]ll. ,, ,, ,, 7000.00 7000.00 ,, 7000.00
1.<­idcu. ,, ,, ,, 700().00 7000.00 ,, 7000.00 ’
1)()l‘(1l`(()h1j, N ” ,, 7()00.00 7000,00 ,, 7000.00
1)<·11`1. ,, » 1, 7000.00 7000.00 » 7000.00
(i01l(1H·. 12750.00 2018.28 15608.28 ,, 15608.28 1030.25 11668.03 ‘
.'11181·(*I`(1?·!1l1. ,, ,, ,, 2500.00 2500.00 ,, 2500.00 ?
11;m1·1om. ,, ,, ,, 7000.00 7000,00 ,, 7000,00 g
%1l?lll(1?l~111. ., ,, ,, 5000.00 5000.00 » 5000.00 1
.l1<maa1·. 3«1«1·1.1Z6“ 1 1387.13 11828.70*1 ,, 1-1828.705 283.00 1-1·5-15.705 1
111(1(1(‘11)ll1`g`. 21100.00 6183.80 30583.80 ,, 30583,80 2661..00 27021.00
(10<­s. ,, ,, ,, 7000.00 7000.00 ” 7000.00 T
1`1 1`(‘(‘111·. 28683,32* 0771.15 384·5»1·.-17** ,, 38#1~54«.4·75 1855.00 33500.-l·7“ Q
11<·r·11wa.1·c1c·11. 7221.735 26600.57 33021.305 ,, 33021.305 506.00 33325,305 1
11:11·1i11g·<m. ,, ,, ,, 5000.00 5000.00 ,, 5000,00
Smwk, U U ,, 7000.00 7000.00 ,, 7000.00 _
Zwolle. 7666.66 -16338.81 51005017 ,, 54·005.4·7 721.00 53281.-17 1
1)0v(=n1(·r, ” jj ” 711111).1111 711110.00 ,, 70110.011
1C11s<‘11Pr1<·. ,, ,, ,, 7000.00 700().00 ,, 7000,00 1
(11`O111l1Q`(‘11. 22121.005 =1·8170.«1·6“ 711601. 16 »= 70604·.4·6 5501..25 65013.21 J
'(‘(‘ll(1H111. ,, ,, ,, 5000.00 5000.00 ,, 5000.00 .
11aas1.1·ic111·. ,, ,, ,, 10000.00 10000.00 ,, 10000.00 1
11(1f‘1'11101`1(1. 21850.110 8663.17 33513.17 n 33513.17 2270.00 312-13.17 1
`vu10. ,1 » » 5000.00 5000.00 ,, 5000.00
'1`o1·11a1. . . 170255.015 208630.13 37880-1·.·11·5 1172-10.00*1 ¤1·801«1«-1.4··1· 20182.74 168061.70
1
11lSI1(‘C1(‘11I`S. 11380.20 ., 11380,20 ,, 11380,20 ,, 11380,20
1‘1YH1`11(‘l18. 156-12.32 ,, 15612.32 ,, 156112.32 323.65 15318.67
1’01y1.. s<·1m01. 68513.32 21725.75 02230.07 ,, 03230.07 28800.00 6-1-130.07 1
.1fX(‘II1. ll11g`3`(‘1I [
mm·<1c· 11.. 11. 11. s. ,, 2-102.11** 2102.115 ,, 2102.11** ,, 2102,.112
V (‘1‘S('1l111(‘l1(1(‘
suhsidiën. ­» » 10:125.00 1 17:125.00 D .17325.00
.11§."Cl`11C(‘111(1?lH1. 265700,855 235767.205 501558..15 ·127571-.00**1620133.1154031.16.30 570826.755