HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 844.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

42
Uit deze tabel blijkt, dat er van de 197 leerlingen der burgerdagseholen slechts 70
behooren tot den eigenlijken ambaohtsstand, dus iets meer dan het vorigjaar, toen slechts
48 van de 155 in dit geval verkeerden. Van de 3278 leerlingen der burgeravondscholen
en daarmede gelijk te stellen inrichtingen zijn er 2597 die reeds een beroep gekozen
hebben; van dezen oefenen 2436 een ambacht uit, terwijl slechts 161, dat is ruim 6
ten honderd, als onderwijzers, kweekelingen, klerken of kantoorbedienden werkzaam
zijn. Van de 681, die nog geen beroep hebben gekozen, behooren de ouders van 287
tot den ambaehtsstand, en slechts 122 tot de rubriek van ambtenaren, onderwijzers, enz.
In de volgende tabel is alles opgenomen, wat op het onderwijzend personeel aan de
bnrgerscholen en daarmede gelijk te stellen inrichtingen betrekking heeft.
R-- GETAL II GETAL ngïïidldnlllrnn, Wink I _ I
DER. L1~ln1r,ll<nNII Jaaluvnnllll Bl2DRAAeïr GEIICCI Jäïlï I__
UI E ­I I ’ _" Ibcdrag Weuc
(`1·‘[EFYTF‘I NKANI DER seuoor. E · 3 te · lä ë °7’· IJ °I Q äI t äI ‘ der van
1.. 4; «»•I z 1 ­ Q ` gd j _ dgn
‘ I äï ëi á IIs$·¤ë l°ï.§f:ïï.ZJïS á .II,Iä‘Iï{;II direc-
$”° '”° °|«="“ ë’= =EI=ä =2 O I" ‘tenr
3 ; '°$ q H . 0 0 W cu · ca I qu G H '
II" I’§IëäIëäIêä
’SGI‘2LV(‘1l.1lïLgC~ Burgerdag- en I I I I
avondsehool. I 1 I 4 5 I 1 1 ,, 2 I 1 . 5 If 5800 2000
Amsterdam. ,, 1 9 10 I 2 I ,, 4 I 3 I 1 I 10 12400I 2300
Utrecht. I, I 1 10 I 11 I 2 4 1 2 2 11 TI 11000I 2400
Leeuwarden. ,, 2 5 ‘ 7 I' ,, 3 1 3 ,, 7 II 7100I 1700
Groningen. ,, 1 8 9 3 1 4 ,, 1 9 II 7245I 2295
’s Hertogenb. Burgoravondsehool. ,, I 3 3 Z 5 ,, ,, ,, ,, 5 1100 350
Breda. ,, 7 1 S 8 ,, ,, ,, ,, 8 II 1940 400
Arnhem. ,, 10 I ,, 10 II 4 4 I 1 1 ,, 10 6250 1400
Nijmegen. ,, I 11 I 1 I 12 II 4 7 1 ,, ,, 12 II 6635 300
Zutphen. ,, 6 5 I 11 II 7 2 2 ,, ,, 11 I 5650 1200
Dordrecht. ,, 4 3 I 7 I 1 6 ,, ,, ,, 7 I 3700I 400
Delft. ,, 4 1 5 I 1 2 2 ,, ,, 5 I 3290 1200
Schiedam. ,, 7 2 9 II 7 2 ,, ,, ,, 9 I 3100 800 ··
Gouda. ,, 4 2 6 3 3 ,, ,, ,, 6 I 2700 800
Haarlem. ,, 4 5 9 ‘ 8 1 ,, ,, ,, 9 I 3150 500
Zaandam. ,, 6 3 9 8 1 ,, ,, ,, 9 2050 600
Alkmaar. ,, 6 ,, 6 I 4 2 ,, ,, ,, 6 I 1650 500
Middelburg. ,, 3 6 9 ‘ 7 2 ,, ,, ,, 9 2600 500
Vlissingen. ,, ,, 3 3 I 3 ,, ,, ,, ,, 3 II 1050 400
Zierikzee. ,, 5 ,, 5 - -­ - I - - - II - -
73 6 3 9 3 J) J) J) 22 3 T
Harlingen. ,, 6 ,, 6 5 1 ,, I ,, ,, 6 II 1800 600
Zwolle. ,, 1 I s 0 II 2 2 . 2 I ,, ,, cs E 4250 800
Deventer. ,, 8 I 11 19 15 2 2 I ,, ,, 19 6000 700 .
Kampen. ,, 9 ,, 9 II 5 1 ,, I ,, ,, 6 I 2600 000
Assen. ,, 4 ,, 4 II 4 ,, ,, I ,, ,, 4 Q 810 200
1I1anstrie1lt. ,, I 7 1 8 7 1 ,, I ,, ,, 8 2450 400 I
II I I
Rotterdaln. IA1<ad. Beeld. Kunst] 2 29 I 31 20 I 7 I 4 I ,, ,, 31 I 12325 1200 I
Leiden. Scholen VIlll11.S.G'.I 5 I 14 I 19 II 15 4 I ,, I ,, I ,, I 19 II 4230 500 I
Helder, Ilillll.-C11T(‘(‘l{C1lSCIl()()1 ,, 5 I 5 I 5 I ,, I ,, ,, ,, 5 1100I 350 I
Amsterdam. I1nlI>aelltssel1o0l A.I 1 I 13 I 1-1· .12 1 I 1 I ,, I ,, I 14 II 4850I 1100 I
,, IAmbachtssehool 15.; ,, I 10 10 10 ,, I ,, ,, I ,, 10 II 1750I P I
I Totaal, ., .132 162 2941181 I 60 I 25 I 1.1 ’ 5 282 4130875 L
I