HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 806.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

( 41
bezet; L klassen verdeeld, van welke echter 3 ook deindiistriesehool bezoeken; de cijfers
tppen, in de vier kolommen op de tabel geven de totalen voor elke klasse aan. Aan
ekenen de beide ambaohtsscholen te Amste1·dam zi_jn de leerlingen niet in klassen verdeeld.
30 in Vergelijkt men het totaal met dat van het vorig jaar, dat 2720 bedroeg, dan
»mmen l vindt men eene vermeerdering met 755 leerlingen, van Welke 3-10 komen voor
5e eu de toen nog niet bestaande scholen te ’s Hertogenboseli, Schiedam, Alkmaar,
tschap Vlissingen, Zierikzee en Assen, en 293 voor de toen niet vermelde school te
anlijke 1 Helder en de beide ambaohtssoholen te Amsterdam. De toeneming op de in
zooge· | December 1868 reeds georganiseerde inrichtingen bedraagt derhalve 122. De vijf
se11ool burgerdagsoholen tellen 197 leerlingen, tegen 155 in het vorig jaar.
b door j De volgende tabel bevat eene nauwkeurige opgave van het beroep der leerlingen,
n drxe g alsmede, zoo zij nog geen beroep gekozen hebben, van het beroep der ouders.
KN DE l LEERLINGEN 1z1¤1<on1> vm nn ()1`I).E1{S 1>11·z1< 1.1n·:1<r.1xenx, n1n|’
_ l Moe ennx l1El1()1<1P U1ro1e1~·1~:x1·:x or 1.1e111<11x. F7
_ ` `T >- ·­--•*"’-j_""" rv ~.ï ;
== » ,, ,, ,, 1 6 4 6 1 4 -1· 7 ·l«·1­ ­1 1-
»» 5 91 ,, ,, 21 9 ,, 1 2 1 +3 j ~·1·¥1
,1 ,, ,, ,, ,, 9 5 3 12 7 j 36 36
,, ,, ,, ,, ,, 7 8 5 6 3 29 29
,, ,, ,, ,, ,, 17 21 ,, 5 2 I 45
3 1 17 7 67 7 16 1 7 4 E rss 1112
l ]· ;; ;, S 5: :1: 37 5
1 1 10 6 37 1 1 ,, ,, ,, 2 39
2 1 3 6 42 3 1 ,, 2 10 16 58
*1 1 12 6 85 14 1 ,, 2 4 21 106
‘1· 3 9 7 77 16 10 ,, 2 2 30 107 ·
2 ,, 5 11 73 8 6 ,, 4 ,, 18 91
5 2 3 4 61 17 3 ,, 7 1 23 89
12 1 9 2 74 11 3 ,, 5 2 21 95
11 ,, 5 5 87 10 2 ,, 1 5 18 1115
6 3 8 4 68 10 2 1 2 3 18 86
,, ,, 6 3 40 2 ,, 1 ,, 2 5 45
4 ,, 2 5 27 ,, ,, 1 ,, 1 2 29
7 ,, 3 2 42 7 4 M 5 3 19 61
2 ,, ,, 1 21 10 4 ,, 8 4 26 47
9 1 2 2 50 ,, ,, ,, ,, 1 .1 51
17 ,, 4 3 19 2 1 ,, ,, ,, 3 22
U1 5 17 12 195 36 1 ,, 1 8 46 241
DJ 3 1 `,, 20 1 1 1 ,, 2 5 25
2 ,, 8 ,, 21 3 5 2 ,, 1 11 32
31 13 16 ,, 172 16 5 ,, 5 ,, 26 193
17 5 18 18 223 14 21 5 14 7 61 284
al ,, 5 11 27 ,, 1 ,, ,, 3 4 31
J 4 6 5 75 ,, 2 ,, 1 ,, 3 78
1 2 1 2 18 ,, 1 ,, ,, ,, 1 22
3 ,, 3 1 31 16 5 1 1 1 24 55
*12 6 53 27 476 66 15 13 ·1­0 36 170 616
12 5 26 7 121; 7 10 1 ·1« 2 27 22:1
8 ,, 20 2 67 6 5 ,, 9 3 23 90
,, ,, ,, ,, 131 ,, ., ., ,, ., ,. l 131
" ;; 73 D7 Jv 17 2 "1 5 l
204 l 59 273 77 161 2597 I 367 179 j 44 17.1 l 127 573 1 3175