HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 498.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

27
1869/70 257. Tot dit cijfer geraakt men op de volgende wijze;
1282 werden tot eene hoogere klasse bevorderd, 1077 nieuwe leer-
lingen werden toegelaten, te zamen dus 2359; daar het geheele
getal in December 1869 2749 bedroeg, waren er nog 390 overge-
bleven van de 6&7, die niet tot eene hoogere klasse bevorderd
waren; er waren dus waarschijnlijk 257 weggebleven van hen, die
aan het overgangs­examen hadden deelgenomen,in de onderstelling
dat ook de 110, die daaraan geen deel namen, niet terug zijn gekomen.
Van de eindexamens, die in 1869 in negen provinoiën (in Noord-
brabant en Drenthe alleen niet) zijn gehouden, geeft de volgende
· tabel een overzicht. Daarin is ook de uitslag der examens, in de
drie voorgaande jaren gehouden, vermeld.