HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 582.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

ltl
leeftijd, behalve in de 58 klasse, waar die thans iets hooger is.
Voor zooveel de leerlingen voor enkele lessen betreft, is geen
gemiddelde leeftijd te berekenen daar, evenals vorigejaren , nagenoeg
de helft hoven de 18 jaren oud is.
§ 3. De Zeemrm.
Het getal der leeraren heeft weder een vrij aanzienlijke ver-
meerdering ondergaan, daar het van 421 (in 1868) klom tot
482, terwijl er 3 vacaturen waren. Daarentegen was aan de
Rijksschool te Tilburg een leeraar, die tevens aan de school te
. Breda werkzaam was; aan de hoogere bnrgerschool te Schiedam
een, die ook aan die te Rotterdam was geplaatst; aan de handels-
school te Amsterdam waren 4leeraren, die aan de in die gemeente _
gevestigde hoogere burgerschool werkzaam waren; te Veendam was
één leeraar, die ook aan de school te Sappemeer verbonden was, te
i Assen één van Groningen , en te Venlo één van Roermond. Het boven-
gemelde getal van 485 moet dus eigenlijk met 9 verminderd
worden en daalt dientengevolge tot 476. In verhouding tot het ge-
tal scholen heeft het geen merkbare verandering ondergaan;
zoowel in 1869 als in 1868 bedroeg het gemiddeld tusschen 11 en
12 per school.
De volgende tabel wijst het getal voor iedere school afzonderlijk
aan, met aanwijzing van ieders graad, acte of bevoegdheid volgens
de Wet.
`Y
lx