HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 726.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

14 V
niet geregeld; het zal echter stellig onder de leervakken dier
scholen worden opgenomen. Te Breda wordt het niet aan de hoogere l
burgerschool gegeven, omdat de leerlingen daar gelegenheid hebben
onderwijs te ontvangen aan eene gemeentelijke gymnastiekschool.
Het getal der leerlingen, die aan de overige hoogere burgerscholen .
de gymnastisohe oefeningen bijwoonden, is in de volgende tabel aan- 1
gewezen, waarin tevens wordt vermeld het getal leerlingen dier
scholen voor het volledig onderwijs, alsmede het aantal uren, dat A;
ieder leerling wekelijks onderwijs in gymnastiek ontvangt. De 5
laatste kolom wijst bovendien aan, of er ook exeroeeroeieningen
plaats hebben; daaruit blijkt dat deze worden gehouden aan 22
scholen; van de 15 overige zijn er echter eenige (Zaandam, Har-
lingen, Enschede, Maastricht), waar men wel voornemens schijnt
die in 't vervolg te regelen. 1
. 1
HOUGEKE Getal leerlingen Getal lferhngm Aimtal _ Of ook oefeningen
BURGERSCHOOL voor het vel- Hiinh mw äweeks in het exerceeren
. . l8(ll*'Oh(1€l'\'l· . Ondmlwusm dc voor lederen h d w den"
Mx ,, ,15 . _ gil 011 BH OI` .
gyninastiek. leerling.

`s Hertogenh. 64 62 2 Ja.
Tilburg. 32 35 3 à 4 »
Helmond. 30 26 2 »
Arnhem, 71 67 1 à 2 »
Nijmegen. 74 67 2 Neen. .
Zutphen. 49 37 2 Ja.
Wageningen. 12 12 2 Neen.
Zalt­Bommel. 33 30 2 à 3 Ja.
’s Gravenhage. 159 45 1 Neen.
Rotterdam. 146 142 1 »
Leiden. 81 45 2 Ja.
Dordrecht. 90 90 2 »
Delft. 97 41 2 » {
Gouda. 40 23 4 »
Amsterdam. 192 120 2 Neen 1
id. gHande1ssch). 32 22 2 » ‘
Haarlem. -11 7 102 2 à 4 Ja_
Zaandam. i Q à 3 I N9gn_
Alkmaar. 26 16 4 à 5 5,,,
Hoorn. 39 35 2 Neem
Middelburg. 65 56 3 ,]a_
Goes. 3 Nggyh ·
Utrecht. 94 67 3 Jan
Leeuwarden. 56 48 3 ,, I
Harlingen. 29 38 2 Nggm 1
Sneek. 57 48 2 »
Zwolle. 74 54 3 ,]a_
Deventer. 62 60 2 »
Enschede. 60 55 2 Neen, j
Groningen. 130 131 3;. Ja, .
Veendam. 65 63 1 à 2 Neen, ;
Sappemeer. 56 54 2 à, 3 Ja,
Var1`fum. 41 37 2 ,,
Assen. 39 .14 3 ,, W
Mkl.?lSl.l`1C11l. *2 Nggj]
Roermond. 60 44 35,5 jg 1 X
Venlo. Nggrh
Totaal ` 2023 “
1