HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 761.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

j.
T H
‘ '
j, muur, nm: ·i·omiooi1m:i1s (LEERLINGEN woon mxrzus 1,1~:Ss1cA) is 771; è; H;
* " _, 1-.
1100G1·J1u~: ‘ . . 5 , __; ä _ ne Sc . 5 gg
ze
1 u1‘11u1c11sc11o0L = ·ä". ¤ g = L 5 gg ,0 E ä E :ë ë = ä g E g .2 EE F ­ g
1 ïiê`? eeèïêêeäëëêäêëê ë ä 2,1 ë ïê,
{ » Z m 21 = ­-< v 7 ·- U Z 4 ....

l ’s Herlogenlioscli Il) 1 4 4 1 1 77 77 77 G S 9 9 4 Y " " " I H
E 'I`1 I ll utg. 17 77 rr 2 17 rr ll N Vl 1/ 1 77 l 27 2 77 " " 3 (P
’ 157717171. ll 1 6 3 1 7 77 4 4 11 5 10 12 12 ul 3 " " ll) 2*
H&lI`1l0l'l(l. 2 ­ 1 1 7 - -­ - ~ ~ 1 1 2 " 1 - " " 1 7
')
Arnhem. 11 1 6 1 0 1 1 4 4 4 4 9 ll 11 9 1 4 ­ 7 20
N ii mcgcu. 77 77 S 8 8 4 77 77 77 11 1 ~ ~ " # 77 " " " 8
Zutphen. 10 2 6 1; G 4 3 3 7 10 8 6 8 9 1 4 1 " 15 11
17 Wageningen. 4 ­ 7 ll 77 ­­ - - 71 ~ " 4 4 * 4 17 " " " 4
“ Z al 1;- B 0 mm e l. 77 ­ 77 77 77 - ­­ ­­ " Il " ~ 11 " 11 ~ 1 " " I
l Leaaeu. 5 1 10 14 9 11 4 1 3 4 5 3 4 4 5 ~ " " ‘* 1**
1>o1­«lrech1:. 2 7, 2 1 77 ,7 rr 1 ï 2 2 1 5 3 5 1 " " 3 7
Delft. 3 ,7 2 -3 2 3 1 l ~ 77 ‘Z 1 1 2 1 77 1 " 1 5
Schiedam. 2 ,7 6 4 1 ,, 7, 77 77 1 1 2 5 :1 4 7, G 77 77 12
Q 0 nd 71 _ 2 ____ I, 1 ,, _ __ _. 77 7, 77 7, 2 ,7 .7 __ 3 N 77 4
Am S [JB ”dH.I1l. 2 1 Q 2 77 7, [ 77 77 77 11 77 rr 17 77 77 V · " 3
id,(Handelsscl1.) .. _ ,_ .. .. _ .. ­­ -­ ­ - - ­ .. 18 IN -· - - l*‘
1[7¤ar1em. 3 1 5 9 3 2 ’77 77 77 77 77 77 ·1 :1 11 7 2 11 ~ 14
‘ Zaandam. 5 ,7 3 7 5 __ 3 3 3 .1 3 3 7 7.; 11; 4 ~ Il 11 14
Alknmar. 3 _ 2 gg 2 __ .. _ 77 2 l 3 5 y G ­­ 3 71 4 l9
Hoorn. 2 _ 1 1 Il _ .. 77 77 77 II 7, 1 ,, 77 77 71 ~ " 3
Middelburg. 9 3 5 -7 (5 1 77 9 3 3 3 4 1; 7; 1 77 77 lf 5 15
Zierikzee. I ,, 2 ,, 7, ,, 7, 1 1 ,7 1 ,, 1 3 :1 ,7 5 77 77 11
G O C S · 77 7; 77 77 17 77 17 II 77 ]_ #7 77 l 2 l IV 7 V V 2
Utrecht. 7 1 .1 3 3 g 1 77 I 7 8 1[7 1 3 7 j 14 77 2 l 4 18 I
lieeiiwarileu. 7 1 I [ H 1) 9 1 3 2 j 1 g 1 5 2 1 77 7, 4 18
1·1ar1mgeu. 10 _ 3 5 2 __ ,__ ,7 g 7 1; 12 11; li; H 1 77 3 6 20
S11 wk- 8 2 3 go 77 77 7, 1 1 Il 77 11 11 4 1 1 2 77 7 3 22
Zw 0 I I c* 1 pp 1 4 I [ 7; 77 77 77 W 77 [ ] I l. 17 er ” 5
A D°""“‘°’· 16 1 is 22 lö 12 12 2 :1 1 2 :1 1; 5 4 4 1 77 8 41
K amp en • II 77 77 ·7 17 77 7/ 77 ll 77 ll 77 77 77 " i' 17 IV " "
J Enscliedc. 2 3 3 gg 4 3 3 S; 3 2 2 4 3 3 3 3 17 77 6 7
7 G·1°"mH°"· 9 3 7; 5 s 1; 2 7 If 7 :1 7; 1 ii 1 1 1 7 9 23
V°"“d"m· 19 5 G 6 e a 7 77 :1 2 2 1 11 11 2 ·7 II 7, 2 19
g*‘PPBmB"· 1 - ,, 77 7, .. ­ ­­ ,7 7, 77 77 1 1 1 - 77 7, G 7
Vartfum· I _ I, 77 [,7 .... _ ­- 77 77 77 ,7 2 77 " ­ 77 yr Il 2
Asse"' 1 ­· 1 1 l - ­- ­- ­­ 77 v 77 2 3 3 - 5 ll W 8
1 M““"‘°ht· :1 77 2 2 77 2 Il :1 :1 1 1 I2 1:1 1 3 1** 7 77 77 3 19
RO BT mond` 4 3 5 2 •7 77 2 77 l 77 77 { 3 3 3 [ 77 Il 3 B
v€"l°· 3 - 7, 77 3 ­. _ ... s :1 :1 3 :1 77 3 .. ,, Il ,7 2
l Totaal @9 36 134 mo 11:1 1» 39 3l 47 H2 S2 119 111 um neo sm 41 6 98 161
Een stree fe in de kolom duidt aan, dat in het vak daarboven vermeld aan
a a
1 de school geen onderwijs wordt gegeven.
Even als d8 0VG1‘1gG jaren zijn het weder d6 lessen In V1Sl§Lll1dC, n1Ll.uu1‘l§l1ndG,
f scheikunde , vreemde talen en teekenen, waarvan het meest gebruik wordt gemaakt.
I` Onderwijs in gymnastiek werd in December 1869 aan 37 scholen gegeven. .
3 tegen 35 in het vorige jaar. Te Schiedam, Zierikzee en Kampen was het nog
Ii
·l
1
9 1
» 1
^