HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 666.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

10
1 . ;,< vi gb E ~ 4;
HOOGERE I GETA1. LEERLINGEN GEDURENDE DEN ouasus I .§ E Eg ën .g ”ä_ E
BURGERscnoo1. ‘ I I _á gg
I 1 I , I I-· 8 ” > ¤¤._, ¢
TE `1864/65 1865/66 .1866/67 1867/68Il868/69.1869/761 E *5 3 L3 .8 T3 E 2
I I = I I I ISS gg 5* I; g ­= 2

I I I I I I I
’s Hertogenbosch. . ­ 2 ­- ­ I 40 1 69 I 78 25038 I 31
Tilburg. - I 18 36 46 I 42 Q 38 20163 I 19
Breda. - ’ ·­­ -- 26 I 32 I 92 15265 I 60
Helmond. ­ · ­ 30 I 50 I 47 I 37 6932 I 53
Arnhem. -­­ _ ­- 77 I 82 I 76 I 91 31792 I 29
. Nümegen. - 44 I 35 1 53 I 48 82 I 22860 36
Zutphen. 75 C 88 I 64 I 68 I 75 60 15332 · 39
Wageningen. - I ­-­ ' ­­ - I ­­ I 16 5881 I 27
Zalt-Bommel. - · ­­ I ­­­ I 14 30 I 34 3801 I 89
’s Gravenhage. 44 I 81 I 105 123 I 147 ' 159 90058 I 18
Rotterdam. ­ . 76 89 109 I 124 I 146 118837 I 12
Leiden. 28 I 57 ‘ 91 118 I 101 I 100 39294 I 25
Dordrecht. ­ 53 I 59 I 77 I 80 I 97 24878 I 39
Delft. 84 ‘ 118 I 125 I 115 I 104 I 102 22280 I 46
Schiedam. ­ - I ­­ I -­ -­ I 48 19325 25
Gouda. I ­­ 33 38 I 32 I 31 I 44 I 15776 28
Amsterdam. - 48 1 109 137 I 166 I 195 271764 I I 9
id.(Handelsschool). _ . ­-­ I ­­ · -­ I ­- ‘ 50 ­- I
Haarlem. I 73 102 132 I 135 121 131 30916 I 42
Zaandam. . -­ I 37 63 I 59 I 47 55 12378 44
Alkmaar. I ~- I - I ·-­ I 43 I 59 I 45 I 11650 39
Hoorn. ‘ ­­ I - 1 ­ I ­ I 32 I 42 I 9565 44
Middelburg. I 87 I 106 = 83 78 I 71 I 80 I 16151 50
Zierikzee. ·- , - I ­- I - ­­­ I 59 I 8007 I 74
Goes. ­­­ 38 ` 47 I 47 52 I 47 I 6197 I 76
Udecm. ­ ­- 74 1 116 { 117 I 112 I 60999 is
Leeuwarden. _ -- - ­­ I 58 I 78 I 74 I 25048 I 29 _
Harlingen. ­ 47 48 I 67 53 49 I 10447 47
Sneek. 78 98 101 I 97 I 90 I 79 9491 I 83
Zwolle. -­ -­ · ­­­· I 82 I 75 , 79 20906 I 38
Deventer. 48 75 76 2 90 92 I 103 _ 18218 I 57
Kampen. - ­- - ` ­­ 55 f 76 15653 I 49
Enschede. 25 I 37 , 42 I 43 I 69 I 67 1 5l94 I 129 I
Groningen. 61 I 92 116 I 122 141 153 I 37634 I 41
Veendam. ­­ - 74 I 73 88 84 I l0I70 I 83
Sappemeer. -­ -- - ‘ - 53 63 I 4868 I 129
VVar11'um. - -­ ; - - I 32 43 2189 I 196
Assen. -­ I ­-- I -- - I 33 I 47 I 6656 I 71
Maastricht. 101 106 119 131 107 112 I 28679 I 39
Roermond. 46 64 I 83 I 93 I 79 ` 68 9380 I 72
Venlo. I ­ ­· I 24 I 31 I 25 I 73 I 8119 I 90 .
Totaal i 750 I1418 I1940 I2455 I2741 I3210 I