HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 638.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

9
enkele lessen zijne leerlingen der latijnsehe school.--`.s (irr1venárz_q«=
en Rotterdam. Hier worden geen leerlingen voor enkele lessen toe-
gelaten. Van de 14 en 7 leerlingen in de 4, en 5,, klasse der
Rotterdamsehe hoogere burgersehool , behooren in iedere dier klassen
3 tot de handelsafdeeling. ­- Dordreeat. Van de leerlingen in de
beide hoogste klassen nemen er 1 en 3 aan den afzonderlijken
°` handelsoursus deel. -­- Amsterdam. De 18 leerlingen, vermeld als
aan de Handelssehool enkele lessen bijwonende, bezoeken den
avondeursus. - Zierikzee. De 18 klasse is tijdelijk gesplitst in
_ twee afdeelingen, waarvan de laagste 10, de hoogste 21 leerlingen
j telt. - Goes. De 1,, klasse is gesplitst in twee afdeelingen, van welke
elke 11 leerlingen telt. ­~ Groningen. Van de 12 en Sleerlingenin
de 4;° en 5c klasse behooren er 2 en 1 tot de handelsafdeeling. ­­-
‘ Sappemeer. De 18 klasse is gesplitst in twee afdeelingen, van welke
de laagste 19, de hoogste 16 leerlingen bevat. ­ I/Varfam. De
16 klasse is gesplitst in twee afdeelingen, van welke de laagste9,
de hoogste 19 leerlingen telt. - Roermond. De 1° klasseis gesplitst
in twee afdeelingen, van welke de laagste «1, de hoogste 15 leer-
lingen bevat. - Venlo. De le klasseis gesplitst in twee afdeelingen,
van welke de laagste 27, de hoogste 24; leerlingen telt. ­­­ De
1c en 2° klasse te ’s Graeeukage, de 1°, 2° en 3v te Ro/lerdam, de le te
Dordrecht, de 1**, 2** en 3** te Amsterdam, de 2° te rllieldeláurg, de
1** en 2** te Utrecal en de 2° klasse te Zwolle zijn alle gesplitst in J
- twee parallel-afdeelingen, de 18 klasse te G1·0a£n_qea in drie.
1 De volgende tabel wijst het geheel getal leerlingen der verschil-
lende scholen sedert hare opening aan, alsmede de verhouding van
de bevolking der gemeente op 31 December 1868, het laatste tijdstip,
waarvoor ik nauwkeurige cijfers heb kunnen verkrijgen, en het getal
der leerlingen in December 1869.
1
i 1 l
I
Y · i