HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 669.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

8
m·;TA1. mïn r,i:1~:1n.1NG1cN voon uwr äu
’ULl.|·ZUl(& 0X[1l·IRVlJS ix nn .2;; á 1 §,
PROVINCIUN. Q (;m1l·;;;;N·pgN_ ~ ·"’""_"";­­*’=··-""""" 1 .
A 4 lv 21: 3e [ 4e 5e 1,0taM ` ëï l ,35
· , klasse. i klassen; klasse. I klasse klasse. : e E ’ 1

NOOFdb1`ïlb· ’s Hertogenb. 23 10 _ 15 5 2 64 1 14 1 78
Tilburg. 17 7 ‘ 5 3 1 » 32 6 38 1*
Breda. . - 39 23 ’ 3 3 68 24 1 92
_ Helmond. 14 1 10 6 ~­ 1 - ° 30 7 ; 37
Gelderland. ;Am11em. A 22 . 18 1 16 10 · 5 V 71 eo · en
’Ni_jmegen. · 32 22 ' 9 ` 9 2 74 8 1 82
1Zutphen. ‘ 19 13 1 9 5 ! 3 g 49 _ 11 1 60 ­
_Vageningen. _ 8 4. » ­­ ~ · 12 · 4 ‘ 16
Zalt-Bommel. - 9 16 8 V -- 1 ~ ` 33 1 1 1 34
Zuidholleud. ’s Gravenhage. 39 · 44 ï 34 29 1 13 . -159 1 -~ 1 159
Rotterdam. 54 46 25 14 7 1 146 1 ­- 1 140
Leiden. 17 19 24 1 14 , 7 81 5 19 1 100 .
· 'Dordrecht. _ 39 22 15 ï 9 5 ‘ 90 1 7 ; 97
Delft. 22 21 20 , 19 1 15 97 ; 5 1 102
Schiedam. - 27 8 1 l --- · 36 { 12 1 48
Gouda. 21 3 12 7 1 --~ 1 40 4 1 44
N0Ol'll1l9llHI”1Cl­ Amsterdam. Z 71 _ 52 1 36 4 16 1 17 , 192 1 3 1 195
id.(Handelsseh.) - _ _. 18 f 12 2 32 Z 18 . 50
Haarlem. 45 26 ï 22 · 9 15 117 ' 14 ' 131
Zaandam. 19 · 13 7 « 2 -- ‘ 41 14 1 55
Alkmaar. 4 7 15 ­ ­­- 26 19 . 45
Hoorn. 18 13 8 » ~~ 39 3 4.2
Zeeland. Ilicldelbnrg. 19 · 22 10 9 5 65 H 15 1 80
Zierikzee. ; 31 ` 9 ( 6 1 2 E » 1 48 { 11 1 59
a. Goes. 22 11 8 1 3 45 2 Z 4.7
Utrecht. Utrecht. 30 28 24 10 2 J 94 18 1 112
l<`riesland. Leeuwarden. I 22 1 19 9 L 4 2 . 56 1 18 I 74 u
Harlingen. 11 13 2 3 - 29 20 · 49
Sneek. 19 16 10 7 5 57 22 1 79
Uveri_jssel. Zwolle. 27 ` 24 . 15 . 5 . 3 . 74 5 E 79
Deventer. 13 24 14 8 3 62 41 2 103
Kampen. 32 23 16 5 » 76 » l 76
Enschede. 14 14 19 6 ` 7 60 1 7 ! 67
Groningen. Groningen. 65 31 14 12 8 130 23 « 153
Veendam. 36 15 _ 11 2 1 65 19 1 84
Sappemeer. 35 1 15 6 = ·­ ' -- i 56 7 1 63 1
Var£fuxn. 28 1 9 4 , - - 1 41 1 2 L 43 I
Drenthe. Assen. 21 ` 14 4 A -­­ --- ~ 39 8 47 1
Limburg. l1aastricht. 33 25 17 9 9 93 1 19 112
Roermond. 19 15 12 ' 7 7 . 60 i 8 68
Venlo. 51 10 V 9 ­- · - à 70 3 73
Totaal. 1()21 _ 787 _ 540 L 250 1 151 2749 461 1 3210 `
Bij deze tabel valt nog het volgende op te merken.
Te`/áurg. De eerste klasse is gesplitst in twee afdeelingen, van
welke de laagste 6, de hoogste 11 leerlingen telt. - HeZm0mZ. De
1 klasse is gesplitst in twee afdeelingen, van welke de laagste 4,
de hoogste 10 leerlingen bevat. - Wage1ei1z_q@1z. De leerlingen voor
l