HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 632.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

29
door geen Directeur, die zorgt, dat aan zijne school een goede geest
en orde heerschen bevestigend kon worden beantwoord en dat dus
> ¤ I
zoowel te Sa emeer als later aan andere scholen de vergun-
7 D
ning werd gegeven. Dat deze maatregel tegenspraak zou vinden,
was te verwachten; nog het zelfde jaar werd hij door den Heer
Mn. J. B. Banen van I·1UenNPo·rH Tor DEN B1c1<nNoLIxUwin de ver-
gadering van de Vrweezziriwr voor de S/aéisbiek ter s rake gebraeht·
2: za J ./ . za >
1k maakte van die gelegenheid gebruik om mijne geringe ingeno-
menheid met die toelating te kennen te geven. Ook in de Tweede
Kamer werd de zaak ter sprake gebracht, zonder dat e1· echter
eenige verandering in kwam· in de Ti'ds >iegel" van 1872 schreef
e ¤ » ~» zn
Dn. C. G. VAN Rnnknn te Haarlem (als lid der Commissie van
Toezicht op het middelbaar onderwijs en medebestuurder van de
daar gevestigde Kweeksehool voor onderwüzeressen van nabij met
de vereisohten van goed onderwijs voor meisjes bekend) een uitste-
kend opstel, waarin vooral de zaak uit een physiologisch en psy-
chologisch oogpunt werd besproken. De 11a den heer Tnoiusnekn
opgetreden Ministers van Binnenlandsche Zaken gingen op den
eenmaal ingeslagen weg voort, wat de Rijks hoogere burger-
. schole11 betreft, en, zoo als te verwachten was, volgden enkele
I gemeentebesturen voor hunne 11oogere burgerscholcn dit voorbeeld.
I In de volgende tabel is aangewezen, aan welke jongensseholen in
de laatste zes jaren meisjes zijn toegelaten, en hoeveel.

SOORT Getal meisjes gp jongens li. b. s
GEMEENMJ. DER ‘" "’ l""“"
sonoor,. _ _ ,
isajwajïgajïgelwalïsa

II
Zalt­Bommel ..... Rtjks h. ·b, s. 1 2 9 16 4 6
‘ Winterswijk ...... id. 2 ,, 2 1 1 1
Sappemeer ...... id, 3 3 1 1 1 2
` Warffuni ..... , . id, 3 5 4« 4 44 8
I Heerenveen ...... id, II 6 9 9 2 3
Middelburg ...... id, I, II Il 1 2 2
Roermond ...... id, II II I, I, 1 1
, Zwolle , , , , , _ , id, I; rr rr rr 1, 1,
i ' Assen ........ id. I, II I, II I, 3
I Wageningen ...... Gem. h. b. s. 9 10 7 6 41 1
j Harlingen .,,,,_ id_ ,, 1 1 I, ,, II
Veendam ....... id, II 2 5 6 6 G
Almelo ....... id, I, II I, 4 11 17
Zaandam ....... id. II I, I, II I, 3
I Sneek , . , _ , _ , , ,, Ir 0 rl rz 5
I Totaal .... 18 29 38 I 4,8 I 35 59