HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 633.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

11;
V
Getal lesuren ’s weeks in de
y « w "_ fï*
L1nERVA1x1xEN. lc FV? 1 4, 1 5B rma.
klasse. klasse. klasse. klasse. klasse.

Nederlandsche taal- en letterkunde . . 4I 3 3 3 3 16
Fransche taal- en letterkunde .... 4, 3 3 3 3 16
Duitsche taal- en letterkunde ..... 4, 3 3 3 3 16
Engelsche taal- en letterkunde .... II 4« 3 3 3 13
Geschiedenis ............ 2 2 3 3 3 13
Aardrijkskunde ........... 3 3 2 2 1 11
Wiskunde (rekenen daaronder begrepen). 4« 3 3 2 2 14«
Plant- en dierkunde ......... 2 2 1 1 1 7
Natuur- en scheikunde .....,. . II II 2 3 4: 9
Boekhouden ............. II II II II 1 1
Staatsinrichting ........... II II II II 1 1
'Feekenen en kunstgeschiedenis .... 3 3 3 3 3 15
Handwerken ............ 2 2 2 2 2 1()
Gymnastiek ............. 2 2 2 2 II S
Zingen ............... op de vrije mid dagen
Totaal ...... 30 3() 30 30 30 150
De volgende tabel geeft een overzicht van de progrannna’s van
alle scholen van v1jfjarigen cursus, benevens mijn programma van
1870 en het hierboven gegevene; voor Arnhem geef ik, met het
oog op de onlangs daar ingevoerde ,,hervorn1ing", zoowel het oude
als het nieuwe programma.

Getal lesuren per week in alle vüf klassen
volgens programma
LEERVAKKEN.
M2 ei? sê;-ää ês gg ze ä=ä1‘aa
,·°° ·°°¤¤=‘.2*E>""i:«¤>"2"""2ê’,,
.1: I-4 m -1 2 ­., 2 5 ed "=‘· ,*3:1 A ë U
Nederlandsche taal en letterk. 16 16 14« 16 16 15 20 14 15
Fransche II II II 16 16 16 13 16 18 17 17 1 17
lluitsche II II ll 16 16 16 13 16 16 16 17 1 18
Engelsche II II II 13 13 15 13 13 14; 16 12 1 14«
Geschiedenis ....... , 13 13 15 13 13 12 10 12 A 15
Aardrijkskunde ...... _ 10 11 10 10 10 8 10 10 ‘ 12
Wiskunde ....... , _ 141 1IL 16 141 15 17 12 17 1 15
Plant- en dierkunde ..... 9 7 5 3 9 7 6 10 8
Natuur en scheikunde ,,,, 7 9 9 6 8 8 8 10 1 10
Boekhouden ..,. _ , , , 2 1 1 II 1 2 2 1 1 II
Staatsinrichting o1`staathuish_ l 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Teekenen .....,, , , , 10 l5 10 9 13 13 10 11 1 15
Kunstgeschiedenis ofaesthgtiek II 1 II II 2 2 II II II
llandwerken ....,,,, 20 10 12 8 10 14« 15 13 12
Schrijven .....,,_, , II II II II 2 2 II II 1 II
Klassieke oudheid, , _ _ _ _ " II 3 II II II II II II
V oedi n gsleer ,.,,,___ II II `II 2 II II II II II
Gezondheidsleer ..,,,,, II II II 2 II II II 2 II
Ziel- en opvoedkunde ,_,, II II II 2 II II II II 1 II
Zingen .....,,. , , . 5 1)_l11, 5 5 II II 1 5 ·p_m_
Gynnnnsiiek ,___ E _ 8 3 10 111 5 II = 6 ï S 2
Dansen ...,,,,... 1 " II 1 " 1 II II " 1 II 1 II 1 5
_... .I.-. -1 .- ._ ...- .-_ - .1-,-
Totaal ..,,,, 160 150 l6() 1 140 150 149 150 160 E 160