HomeStemmen over het onderwijs aan meisjesPagina 14

JPEG (Deze pagina), 581.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 13.11 MB

(A` __, ,,,,.,,,., <-rm Y ’?" 1*** Y - zT7_..,,`
1 V vr
il 1. 2 {J
heeft aanleg voor de kunst, voor de plastische kunst bovenal, en de ontwikkeling
van dien aanleg kon tot verrassende uitkomst leiden.
. ` Het onderwijs in de wetten der natuur en der zamenleving, in de wiskunde, n’`
die ,,gezondheidsgymnastiek van den geest," in de kennis onzer staatsinrigting en f_‘§;F'Q;*j`_*§_;gQïi
. .. . . .. . ':’;%;>5;;·=1_·L:
eindelijk in het boekhouden verdedigt de geachte schrijver tegen de vulgaire voor-
oordeelen en de aanvallen van Otterloo. Van het boekhouden zegt hij o. a.: . `·,-»
,,Het leert nauwkeurig en logisch onderscheiden; het leert netheid, orde en regel-
maat, en doet zijn invloed in dat opzicht ook buiten de grenzen van het boek- `il `j_· ”
houden zelf gevoelen." En hij heeft daarbij niet maar het eenvoudig boekhouden,
waartoe men zich ook al beperken wil, maar wel degelijk hetj Italiaansch boek- ,‘’`-
houden op het oog. ‘
Mogen bij de inrigting der Amsterdamsche school de wenken van den heer van .­i‘
Lier niet verloren gaan. j._·j
Pmeterea censeo ­- dat voor toekomstige moeders zielkunde en opvoedkunde Y ;':_p,;-;Qef;jfï§ji
behoefte is. d. K.
ll ­‘‘. ‘ ’ EG`?
il ·’..‘‘
' ­#·g Ti
= .'‘’


lei i Ir
v . . ,.äq% ’· ·2 A
`’·is;’


> ’ r
liïïg .
(Ove>·gecl·ru,kt uit de Tüdspiegel 1870.) fu

. .,‘"i«Y.ïQ>ï22,§f?;;‘.
.. nr, in . , .. r-, , ,, , . ._`.- nr . , -,,?______~_.__“_,____ , KM