HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 5

JPEG (Deze pagina), 674.92 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

i
DE INRIGTING DER MIDDELBARE SCHOOL VOOR MEISJES.
I De vraag: ,,Hoe moet eene hoogere burgerschool voor meisjes zijn ingerigt?" beantwoord
door eene vrouw. Met eene voorrecle van A. J. Yitringa. Te Deventer, bij G. Brou-
wer, 1870.
Caroline, een brave notaris­vrouw, die aan haar pleegkinderen zoo-
wel als aan haar eigen kroost gaarne een goede opvoeding geven zou,
zit met de zaak bitter verlegen. De man heeft het veel te druk met
de >>zaken" om zich met zijn kinderen te kunnen bemoeijen, en de
moeder bezit, bü een goed hart, even weinig zelfvertrouwen als ken-
nis. Met haar meisjes weet ze geen weg, en met haar jongens
nog minder: den een kan ze niet voorthelpen bij zijn schoolwerk,
waarvan ze geen verstand heeft, en de ander bedriegt haar met erger
dan jongensstreken.
· Wat moet ik doen? vraagt ze aan haar vriendin Bertha, die geen
scwcmte is, maar een flinke vrouw, die op een buitenlandsche school
wat meer geleerd heeft dan op een Nederlandsche school te leeren
viel. Tot haar neemt Caroline de toevlugt: ze wil zoo gaarne, dat
V haar meisjes niet alleen een’ ruimeren blik en gedaohtenkring verkre-
§ gen dan haar moeder heeft, maar ook, dat ze - zelve eens moeder-
A beter leidsvrouw voor haar zonen mogen worden, dan Caroline voor
haar jongens wezen kan. Waar kan ik een doelmatige school voor
j mijn meisjes vinden? vraagt ze en laat aan deze vraag een andere voor-
j afgaan: hoe moet zoo’n school zijn ingerigt?
[ Aan deze vraag hecht Bertha ’t meest, en in een heel langen brief
I deelt ze aan haar vriendin haar denkbeelden mede over de opvoeding
l der vrouwelijke jeugd en de vereischten van een goede meisjesschool.
» Geen gouvernante, zegt ze, vooral geen gouvernante. De school ont-
wikkelt veelzüdig, eenzijdig de gouvernante. Gouvernantes staan daar-
enboven in den regel vrij laag: >>Ik geloof, dat het meerendeel der
onderwijzeressen blindelings instemt met de opvatting van hetleerboek,