HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 26

JPEG (Deze pagina), 735.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

I
« ZI
I Leerplan voor een middelbare meisjesschool met vijfjari-
I gen cursus. F
I
I
I LEERVAKKEN. IGetal lesuren ’s weeks in elke klasse.
I ma. I 2¤1<1. I3«=1<1. I 4¢kl. I 5<»1<1. ·
I Nederlandsche taal- en letterkunde. . 4 3 3 2 2
Schrijfkunst ........ 2 2 2 1 1
I Lezen en stijloefening ..... 2 2 2 1 1
I Rekenkunde ........ 4 3 3 2 1
I Kennis van meetkunstige figuren. . 1 1 - ­­ ­
I Meetkunde ......... - -- 2 2 2
I Vaderlandsche geschiedenis .... 2 2 1 1 1
I Algemeene geschiedenis ..... 2 2 2 2 2
I Staatkundige aardrükskunde . . . 2 2 2 1 1
` Fransche taal- en letterkunde. . . 3 3 3 2 1
I Hoogduitsche taal- en letterkunde. . 4 3 3 2 2
Engelsche taal- en letterkunde. . . - 4 3 2 2
I Kennis der klassieke oudheid. -­ ­­ I - 2 2
Natuurkundige aardrijkskunde en we-
" reldbeschrüving ....... - - - 2 1
I Plant- en dierkunde ...... 1 1 2 2 -
I Natuur- en scheikunde ..... 1 1 2 2 2
I Kennis van het menschelijk ligchaam
I en gezondheidsleer ...... - - ­ 1 2
I Zielkunde ......... - - - 1 1
Opvoedkunde ........ -- ­- -­ I - I 1
I Huishoudkunde ....... ` ---­ 2
I Boekhouden ......... - - - 1 1
Gronden van staathuishoudkunde en _
I staatsinrigting ....... -- ­- - - 1 E
I Teekenen ......... 2 2 2 2 2
F Kunstgeschiedenis ....... ·­­ - ­- 1 1
Vrouwelijke handwerken .... 2 2 2 2 2
Zingen. .......... 1 1 1 1 1
I Gymnastiek ......... 2 2 2 2 2
I 35 I so sv I 37 sv
Slechts een enkel woord tot toelichting van dit leerplan achten wu I
noodig. Voor wie het eenige aandacht waardig keurt spreekt het dui-
delijk genoeg. Het bedoelt een degelijke en veelzijdige ontwikkeling
I der meisjes, en naarmate zij meer het tijdstip naderen, waarop z§ de
I school voor het werkelijke leven zullen verwisselen, pogen wij aan haar `
I onderwijs een meer praktische rigting te geven, en haar voor te be-
I reidon voor de taak, die als vrouw en moeder haar wacht. Meenen wü I
de ideale züde der vrouw niet voorbij gezien te hebben, willen wü
haar inleiden in letterkunde en geschiedenis der kunst; wenschen wü
.· II
’ Ii
Ii