HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 24

JPEG (Deze pagina), 668.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

n
. ë
( X
20 i
l Programma-Steyn Parvé.
l
( ` LEERVAKKEN. Getal Lesuren ’s weeks in de
1
l 1<= kl. 2B kl. 38 kl. 4E kl. 5¤ kl. Totaal.
Nederl. taal- en letterk.. . 4 3 3 [ 3 3 16
Fransche taal- en letterk. . 4 3 3 3 3 16
Duitsche taal- en letterk. . 4 3 3 3 3 16
Engelsche taal- en letterk. . _­-­ 4 3 3 3 13
I Geschiedenis ...... 4 3 2 2 2 { 13
· Aardrükskunde ..... 2 2 2 2 2 10 .
Rekenen en meetkunde. . . 4 3 3 2 2 14
Natuurlüke historie .... 1 2 2 2 2 9 I
Natuur- en scheikunde . . - -­ 2 2 3 7 I
I Boekhouden ...... - - - 1 1 2
Gronden van staathuishoud­ i
kunde enz ...... - - ·- - 1 1 I
Teekenen ....... 2 2 2 2 2 10 j
Handwerken ...... 4 4 4 4 4 I 20 I
Zingen ........ 1 1 1 1 1 5
( Gymnastiek ...... 2 2 2 2 - 8 g
32 32 32 I 32 32 I
In tüdsorde volgt het plan Arnhem, dat echter nog slechts hoofd- 1
_ trekken bevat. Het is van dezen inhoud:
Programma van de Arnhemsche Raadscommissie. ‘
(Gewijzigd overeenkomstig het advies van den Hr. Inspecteur 1
Dr. Bosscha, en aangenomen door den Gemeenteraad).
Nederlandsche taal- en letterkunde. "f
Fransche taal- en letterkunde.
Engelsche taal- en letterkunde.
Duitsche taal- en letterkunde.
Vaderlandsche en algemeene geschiedenis.
Staatkundige aardrükskunde.
( Rekenkunde.
Eigenschappen van tiguren en ligchamen.
I Natuurkundige aardrykskunde en wereldbeschrijving.
Natuurlüke historie. ’ `
Natuur- en scheikunde.
Gronden van staathuishoudkunde en van staatsinrigting.
‘ Boekhouden.
Teekenen. H
. Handwerken.
j Zang.
(Gymnastiek facultatief).
al