HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 23

JPEG (Deze pagina), 727.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

l
19
3 Bertha leverde een plan voor een hoogere burgerschool voor meisjes.
Daarmede heeft zij een goed werk gedaan, en ook wanneer wü in
sommige opzigten van haar moeten verschillen, zijn wij haar dankbaar
voor haar geschrift, dat veel heeft, in vorm en inhoud beide, waar-
door het zich aanbeveelt. Zoo geeft zü goede opmerkingen over vrou-
welijke handwerken (bl. 28), over het kind in de vrüe natuur (bl. 29),
i over _’t opleiden tot huishoudelükheid (bl. 30), over ’toverladen der
kinderen (bl. 29), gezonde denkbeelden over vrome opvoeding (bl._8, 9),
over het belang van moedertaal (bl. 33), een nationale letterkunde
(bl. 39, 40) enz.
Wü zoeken nog naar het beste plan en naar de doelmatigste inrig-
. ting, en elke bijdrage moet ons welkom zijn. De keus is nog niet groot.
Laat ons zien, daar hebt ge Haarlem, dat de oudste brieven heeft:
l Programma­Burgerschool Haarlem.
j
__ LEERVAKKEN. Getal lesuren ’s weeks in de
L 1«=k1. I 28 kl. Se kl. 4<= kl. 5<= kl. Totaal.
‘ Nederlandsche taal­enletterk. 4 I 3 3 3 13
p Fransche taal- en letterk. . 4 3 3 3 13
l Hoogduitsche taal- en letterk. 1 3 3 3 10
_ Engelsche taal- en letterk. . 2 2 2 3 9
` Geschiedenis ...... 3 2 2 2 9
Q Aardrijkskunde ..... 2 2 2 2 ?7>` 8
Wiskunde ...... 4 j 3 2 2 g 11
Natuurkunde ...... 1 1 U3 2
__ Plantkunde ...... 1 1 1 2
ip Dierkunde ...... 1 1 1 "* 2
[ Natuur- of scheikunde . . 1 E 1
j Boekhouden ...... 1 ff, 1
j Teekenen ....... 2 2 2 2 8
j Handwerken n. en fr. . . 4 4 4 4 15
l Zingen ........ 1 1 1 1 4
l Gymnastiek ...... 2 2 2 6
g Schoonschrüven ..... 1 1 1 3
j Beginselen dervolkshuishoudk.
l -­-­­­­­.l­­ ­;­..­­­.­
j so i so ao ao 1 I
Het programma van den wakkeren Inspecteur (die ook wel in het
Haarlemsche plan de hand zal gehad hebben) werd in de Oeconomist
n meêgedeeld in een verhandeling, die op de toekomst onzer meisjesscho­
len beslissenden invloed zal uitoefenen.
Boven velen verdient daarom dit leerplan de aandacht.
S
E
u
j
l