HomeDe post-cheque en girodienstPagina 24

JPEG (Deze pagina), 847.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

“‘ ~ 1
1
E
‘ VERGELIJKING VAN EENIGE TARIEVEN VOOR1
· HET VERZENDEN VAN GELDSOMMEN. g
TARIEF Bl] OVERMAKING 1
?§‘ïï§`ä£Z`ï.’ Pe *ï;;;·;*·;‘;*‘·=m*·= M gäëëääc gy S«·=ü·«~= l藺.ïZê{lï.’ 4
Som Per -- °r*;l§‘;{* oplïm Cïäfêïl 0p;§¤` _ s°’“.....
I iii; gä;“,ï’.“" “‘°‘§ “"" ’“’ïïä °" ¤1§§;¤­ “‘1‘§.°" ¤1§gv­¤­
/ Guldeus t8ckc­ 3B.1l{.," g6VBD pOst_ all 1* pOSt_ 3.11 BI Guldgns
¤ï¤s2> W‘**"‘*° 3) Ifàgfäïgl k§Y.ï1Im| Iïääfgg kzgrïtfdt
,
5.·­ 0.025 0.10 V 0.12*/; 0.03 0.05 0.05| 0.03 0.05, 5.-
12.- 0 05 0.10 0.12*/; 0.03 0.05 0.05 0.03 0.05 12.50I
25.50 0.10 0.10 0.12*/; 0.­03 0.05 0.05 0.03 0.05 25.- E
37.50 0.15 0.10 0.12*/; 0.03 0.05 0.05 0.03 0.05 37.50
50.- 0.20 0.10 0.12*/; 0.03 0.05 0.05 0.03 0.05 50.-
75.-- 0.25 0.10 0 12*/; 0.03 0.05 0.05 0.03 0.05 75.- ­
100.- 0.30 0.10 0.12*/; 0.03 1 0.05 0.05 0.03 0.05 100.-
. 125.- 0.35 0.10 012*/; 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 125.- E
_ 150.-- 0.40 0.10 0.12*/, 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 150.-
175.- 0.45 0.10 0.12*/; 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 175.-
200.- 0.50 0.10 0.12*/; 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 200.-1
1 225.--· 0.55 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.15 0.03 0.05 225.-
250.- 0.60 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.15 0.03 0.05 250.-
275.- 0.65 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.15 0.03 0.05 275.- 1
300.- 0.70 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.15 0.03 0,05 300.- {
325.- 0.75 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.20 0.03 0.05 325.- ;
350.-- 0.80 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.20 0.03 0.05 350.-
375.- 0.85 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.20 0.03 0.05 375.- 1
400.- 0.90 0.10 0.12*/; 0.03 0.10 0.20 0.03 0.05 400.- 1
425.- 0.95 0.10 0.12*/; 0.03 0.15 0.25 0.03 0.05 425,- g
450.- 1.00 0.10 0.12*/; 0.03 0.15 0.25 0.03 0.05 450,-
475.- 1.05 0.10 0.12*/; 0.03 0.15 0.25 0.03 0.05 475.- ,
500.- 1.10 0.10 0.12*/2 0.03 0,15 0.25 0.03 0.05 500,- `
I 600.- 1.20 0.10 0.15 0.03 0.15, 0.30 0.03 0.05 600,- .
.I 700.- 1.30 0.10 0.17*/; 0.03 0.20 0.35 0.03 0.05 700_...
' 800.- 1.40 0 10 0.20 0.03 _ 0.20 0,40 0 03 0.05 800_..
900. ­» 1.50 0.10 0.22*/; 0.03 ’ 0.25 0.45 0.03 0.05 900,,
1000.- 1.60 010 0.25 0.03 0.25 0.50 0,03 0.05 1000,-
1500.- 2.10 0.10 0.37*/2 0.03 0,40 0.75 0.03 0.05 1500,.. 1
2000.- 2.60 ‘ 0.10 0.50 0.03 0,50 1,- 0.03‘ 0.05 2000,- ’

1) ln beide gevallen vermeerderd met het gewone briefport naar gelang van
' ZWRELYIC CH bCSI€Iï1II11I1gS])lH2.fS.
1 2) Bijdverloreu raken wordt aan den afzender een schadeloosstelling van f25.-
; vcr OC .
J 3) gBij verloren raken wordt aan den afzender de aangegeven waarde vergoed.!