HomeDe post-cheque en girodienstPagina 22

JPEG (Deze pagina), 593.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

­ l
z" il
‘ l
20 l
J
ii CJ O O
gedlulglw lläáäll alu ||| i
CJ 0 ` ° ' ‘ ‘ l
jun caääïëgfïfgglggg ·
vz bd N N N "' N N N .-4 .
Q `°`• °|"* ' "~· ‘ *|+~. = *•`, = ~`_ « ··• l
"" l

­ ¤ c5 ersc
Z Z "" N ~
LU rë W w ‘ M bn L
* ;» 1:* z: O "" 6 gx]
» 0 E a g Z ­ 5; 3 z . l
cz E °·’ <u Q uw rm U ¤ , A
O Lrl ­ :·' .‘2 ."’ ;: Z l ·
> E > U" Q C E CT
0 i M U <:> 3
l ¤ "””`
, ·¤ ‘° r
~ ui á E E E ë <ï «» ä ·
r D E Q 3: 21 ‘: 3 ä ‘¤
== g¤ 2 «» w ä .. = ¤< r
O U: O :::· ¤·‘ ,,, I; ua ¤­ m 4
lu U Q ·* > ·-· J: O ·•· *
en C: • eu zo 4) ,
s.. ·¤ ­¥
I E 2 S 5 3 ä ä 5 E *
O . _ ·e bb _
O 3 S 2 : _a ¤ nu 2
• "` à"_à - 5:
i" U Il;
C/J E . ­ v
O äl bn M ¤» Ef 6 bb
r' _= = = / ,/ Q Q) ,z
D- E E C cr O ¤= ä~ l
m 5 .2 ë E .·; .ê Q; 2 E 3
D ;_ VJ CD U CJ O un L) O l
"‘ ¤¤ i` ¤> : cv en <•
? """"à_ j a
D ... j
I F ( E k l I | · 2 g l
·< ·­w ‘
_! Bewraren Verder verdient het aanbeveling de ontvangen kennis- '
van Reçus gevingen en tontvangbewijzen direct bij inkomen te num·­
en KeImis_ meren, en die nummers bij het inschrijven op den staat
gevingcn te vermelden. Dit vergemakkelijkt het weder opzoeken l
van die documenten, indien zulks eens noodig mocht zijn.
vergelijking Men ontvangt eens per maand van de Post een opgaaf
K van van hetsaldo te goed, zulks ter vergelijking met de eigen i
het Saldo berekening van dit saldo. Dit saldo zal natuurlijk eenigs-
; zins van de eigen berekening verschillen, omdat geen
I rekening gehouden werd met de Giro- en Chequekosten.
j Vl/aar deze kosten zeer miniem zijn, volstaat men er
Q mede het totaalbedrag daarvan eens per maand in min-
F dering te brengen. J
rl