HomeHoofden in school of niet?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 765.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

B 0 S en S T E E N B E E K NIEUWE TEEKENSCHUUL.
._.,.me..-_.---n_,-. K. ..S. e e .. ’ . W-
MIJN TEEKENBOEK
. O
I0 Tcekencahïers bij ,,l*|ieuwe Teakensc§m¤1."
Elk cahier bevat 24 pag. Prüs IZMZ cent.
Inhoud 7·= deeelmic. ` lnlnoual zie dccltgie.
1. Melkkan met glas; kofiiekan 1. Harp; lier.
met kopje. 2. Drie schetsen: kop v. varken.
2. Pekzwarte watertor;meikever. 3- Twee Schêïsëlli kOïpü@kä¤ met
3. Goudsche en Duitsche pijpen. ïl)Uf?I`· h _ h
4. Duikende, klapwiekende en VFB ïc Btsêlh 3“3‘S‘l _ j
vliegende eend (woerd). 6‘ USS? ïêalC;äW’ Veeeme V1°uW'
5‘ Vlmdêrbloêmi PGUL 7. Bolderik; anjelier.
6· Put; b“jgg€tJ‘°’· 8. Meisje met poppenwagen;
7- Palmen IH bäkkëïï jongen, zich wasschende.
8. Pauw; heemhond in zijn hok 9. Twee schetsen: kop v. schaap.
9_ Marker bottgy; bgot met 10. Twee schetsen: aan het strand.
matmOS_ 11. Twee schetsen: kop van geit.
10. Blad van roos; idem kastanje. l2· ïräïïuäg Vrouw? heer OH
­ _ e e a r.
u' Ggdemkpgnmilä gaslamp 13. Twee schetsen: kop v. paard.
jg- 'guïvè làeeeïeege d d ii. Twee amaai.- .-i-..uWa;t.­a.-
' mzçn _` ’ S ugêmu paar ‘ kende man en schuivend meisje.
14‘ äïttmgäverki hïle _ . t ` 15. Twee schetsen: kop van koe.
15* kgïäää; Zwa uw i Wm m` 16. Twee aanzichten madeliefje; ¤
‘ idem van ganzebloem. i
16· Poêdêlê e¤@¤S<=b@¤b¤<>fd­ 17. Twee schetsen: kwikstaart.
T7- Vrouw, die Bw Gmmëf d1”·‘3i%g'¤; 18. Twee schetsen: kop van haas;
vrouw bij de waschtobbe. egel en muis,
18- OP lschäätsmàä 2‘¤‘V&àl€¤· 19. Twee schetsen: kikvorsch. i
19- Ezê Til €¤' €tS‘Fi1 Gü- 20. Twee schetsen: adder.
20- O¤d@1`Zl1d@i<l&PFOOS €¤ VTUCM; 21. Twee schetsen : slakkenhoorns; `
bovenzijde wilde roos en bottel. slak met huisje,
21. Het regent; het sneeuwt. 22. ächets kop van gans; schets j
22. Twee portretten. op van zwaan.
23. Haasje-over;touwtje­springen. 23. Twee schetsenzdiggende koe.
24. Papegaai; pronkende pauw. 24. Vischreiger; ooievaar.
BEOORDEELING:
,,Voor hen, die in czthiers willen laten teekenen, is deze uitgave wel ’t beste,
dat ze kunnen verlangen/’ (De Bade.) H. v. B.
,,Door verstandig gebruik dezer cahiers zullen de kinderen vroeg het potlood ‘
goed leeren hanteeren; hunne aandrift tot het teekenen zal er door aangewakkerd
worden en zij zullen na. korten tijd in staat zijn eene vrij goede teekening
te leveren/’ (De S4;/zm»{gz'¢zïr.)
T N Urreave van nn emma P.YNOORI111OFF ria oizoxixviaan. K HERHAI-ING VAN
BEELD
n
DUPLICATE
IMAGE