HomeHoofden in school of niet?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 784.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

gl
1
B 0 S en S T E E N B E E K, NIEUWE TEEKENSCHOOL.
MIJN TEEKENBOEK.
|0 Teekencahiers bij ,,llIieuwe Teekenscho¤|.”
3 Elk cahier bevat 24 pag. Prüs I2%g cent.
_ I
Inhoud we deelne. Inhoud sc deeltje.
1 1. Melkkan_ met glas; koffiekan 1. Harp; lier. ‘
’ met kopje. N 2. Drie schetsen: kop v. varken.
2. Pekzwarte watertor;meikever.; 3­ TW99 Schêïsëïlï k0fü@kàI1 mêll
er 3. Goudsche en Duitsche pijpen. mt?I`·
4. Duikende, klapwiekende en làflê ïlchêtsêrii he-Si, l
Q vliegende amd (Woerd) 4 . asc vrouw, vegen e vrouw.
ie. 5 Vlmd bl _ 1 ; 6. Urn,lie1m. _
' P _ ir Oem? pu" A 7. Boldemk; anjelier.
ä 6‘ utv “{gg€tJG‘ 8. Meisje met poppenwagen;
7- P9·1m9H H1 bäkk9Y1· _ i jongen, zich wasschende.
8. Pauw; heemhond in zijn hok · 9. Twee schetsen: kop v. schaap.
9_ M3,rkg1· better; bgot met 10. Twee schetsen: aan het strand.
mega-eeS_ · 11. Twee schetsen: kop van geit.
ïï 10. Blad van roos; idem kastanje. l2· iäräulïndê vrouw? haer en
g · . 8 G am'.
j U' G8d€¥1kp€Dmi]g’ gaslamp 1 13. Twee schetsen: kop v. paard.
e ig- ï(Q¤1P» gegwmtde- d d _14. Twee dragende eeeeeeeeeeee-
‘_ ' mzçn - ’ _S Glgemu paar ‘ 1 kende man en schuivend meisje. Q
Iêïmngämrkt h?k‘ _ . ,0 ” 15. Twee schetsen: kop van koe.
‘ ‘ k lqgïi B Zwa uW= Wm Gt" 16. Twee aanzichten madeliefje;
(mm ie' idem van ganzebloem. 1
Q 16· Poadêlv hnanschêuhoofà 17. Twee schetsen: kwikstaart.
17- VFOHW, @9 99D 9mm91` dlwlgtä 18. Twee schetsen: kop van haas;
vrouw bij de waschtobbe. egel gn muis,
18- OP SCW?-tS9¤; £9V_?-u9¤· 19. Twee schetsen: kikvorsch. i
l9· EZ91‘ï"llfl9¤§ ü9tS‘I`lld9¤· 120. Twee schetsen: adder. i
j 20- O¤d9ï`Z_lld9 kj&Pï'OOS 9¤ Vïuühtê ‘ 21. Twee schetsen : slakkenhoorns; 1
bovenzijde wilde roos en bottel. ele]; met huisje .
E 21. Het regent; het sneeuwt. 22. Schets kop van gans; schets j
«-1 22. Twee portretten. kop van zwaan. -
lj 23. Haasje-over;touwtje-springen. 23. Twee schetsen: liggende koe. e
24. Papegaai; pronkende pauw. 24. Vischreiger; ooievaar. l
BEOORDEELING: i
,,Voor hen, die in cahiers willen laten teekenen, is deze uitgave wel ’t beste,
je dat ze kunnen verlangen? (De Bode.) H. v. B.
,,Door verstandig gebruik dezer cahiers zullen de kinderen vroeg het potlood j
jl goed leeren hanteeren; hunne aandrift tot het teekenen zal er door aangewakkerd
f worden en zij zullen na korten tijd in staat zijn eene vrij goede teekening
N te leveren." (Ds Schaaáqiak.) .
j TTM-lwunrekve vANiD;>Fin1i1iAT1=i.wN”d01zni{oFF rn cnonxwinn.
E sg
3