HomeHoofden in school of niet?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 639.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

g BOS en STEENBEEK, Nieuwe Teekenschool.
kl I I _ F YIM Ar Y Y _ Y Y"`-I-. ­>?­_­-K-? T
5 WANDPLATEN BIJ ,,NlEUWE TEEKENSCHOOL."
I Formaat 58 X 82 cM. Compleet in 4 Seriën van 10 nommers.
I Prijs van elke Serie: I
’, a. met metalen staven ........ f 2,50 ;
` Z2. op karton geplakt ......... ,, 5,-
I Prijs van afzonderlijke platen:
1 ct. met metalen staven ........ f 0,30
( b. op karton geplakt ........ ,, 0,55
Deze wandplaten zullen voorstellen: j
L SERIE I: I SERIE II.
Ne I- ZIJ; ee echtemnzïcht I Nr. 1. 2 amiehten wagen- <
. H äçhum _ ht K kt . mime.
» . ijaanzic er oren. Z _ 1
‘ » 111. zijaamïeiit kmlkar. I gl gpgghagyn wasïh ·
l` » IV. Vooraanzicht Klok. ° ‘ °"v°u Iga gave '
‘- » V. Zijaanzicht kop van , ” IV- L899"tB"t· ig
Paard en Ezgl, I » V. Straatlantaarn en Dui-
» VI. Achteraanzicht Konijnl ventil.
YH ën Kat- Z__ _ hm t » VI. Handkoffer.
I » I . oor­en ijaanzic a . ­ 1;
L i> VIII. Achter- en Zijaanzicht » VH' Kmdmiwagêm J
Eend- 1 » VIII. Palm ln bak.
" » IX. Twee aanzichten Boom. I Il IX· H°bbBIpaa"d· il
j » X. Vlinder. » X. Keukentafel. 1
, SERIE III: SERIE IV:
I Nr. I. Liggende koe. Nr. I. Karper.
1. >> II. Riviergezicht. » II. Slak met huisje.
p » III. Liggende koe. 1 » III. Zeegezioht. I
_ >> IV. Tulp en Hagewinde. I » IV. Spoorbaan. g
I· » V. Stoof (persp. beeld). » V. Vaandel (in kleur).
l’ » VI. Uil. l » VI. Papegaai.
1 >> VII. Grazend paard. , » VII. Pronkende Pauw. .
7. » VIII. Emmer (pers. beeld). » VIII. Poedel. E
_ » IX. Fiets. » IX. Keuken (persp. beeld). ,
' » X. Zwaan. l » X. Vaas (in kleur). p
I BEOORDEELINGEN : ä
, ,,Voor den onderwijzer, die in de teekenkunst niet alte vaardig I
y is, en ook met het oog op besparing van tijd kunnen deze Il
’· wandplaten uitstekende diensten bewijzen. Zij leenen zich daarbij I,
· tot eene menigte spreekoefeningen, veraangenamen het uitzicht $_'
’ der klas en doen bij de kinderen het gevoel voor het schoone gj
‘,. ontstaan." (De Sc/zooégzkis.)
. ,,De platen van de heeren Bos en Steenbeek geven de Hguren ll
L in heldere zwarte lijnen op mooi wit papier, ze zijn in flinke
Q grootte uitgevoerd, zonder hulplijnen en maken vóór de klas een
l vroolijken, prettigen indruk." ll
I (Dc Bode.) I-I. v. B.
nl Uii­¢Av1; VAN be Eïäiïiï-eóóiäêiïóèe «€£££ó§@èN. 1
T l