HomeHoofden in school of niet?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 769.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

I
13
vinden, met behendigheid over hoofdzaken heen weten te
glgden en bgzaken in het debat vooruit te schuiven, enz.
Kerel, ’t is toch zoo’n streelend gevoel, door Publiek te worden
‘ aangezien voor een bol en . . . een partij achter zich te weten.
Een zesde houdt niet van dat ,,geschoolmeester." Hij is al
blg, als ’t vier uur is. ’t ls toch eeuwig en altgd: koekoek,
koekoek. Potztausend, ’t zgn zulke vervelende kerels, die
schoolmeesters. Was hij er maar nooit bij gegaan. Jawel,
) je zult je nog dik maken ook voor die armzalige paar centen,
die je er van opstrgkt. Zgn broer, die veel minder heeft
* behoeven te leeren dan hij - zalige gedachtenis: dat gewurm
E op de Normaalschool! - lacht hem toch al uit: overal elders
ï is meer te verdienen.
No. 7 denkt er nu wel niet zóó onverschillig over; maar
hg moet toch eerlijk bekennen: methodes bestudeeren doet hij
niet; dat is hem te taai. Welk onderwgzer doet het trouwens
wel? Die er op vergaderingen eens mee willen geuren! Vroe-
ger, toen er nog hoofden waren, was ’t wat anders. Toen
meesten ze wel, als ze het tot hoofd wilden brengen. Maar
niemand heeft er nu feitelijk meer belang bg. Die methoden-
bestudeerders waren toch ook warempel de beste onderwijzers
nog niet. Je moet zelf je methode zgn. Luister toch niet te
veel naar die strrdeerkamenmenschen. Alles theorie, theorie. " '
A En ik zie ook nog zoo gauw het nut niet in van al dat nieuwe. i
’ Ik ben nu eenmaal met mgn eigen manier door en door ver- l
trouwd en krgg goede resultaten; als iedereen daar nu voor
zorgt, dan gaat immers vanzelf alles goed. Hoe kan ik nu
, zoo ineens, op een afspraakje, uit mgn eigen ideeen en
gewoonten stappen? Weet je, hoe ’t met zulke vergaderingen
gesteld is? Er wordt heel wat afgepraat en verbazend veel
beweerd; de een zit al hooger in de lucht dan de ander; maar
bij slot van rekening gaat ieder zgn eigen oude gangetje. l
We moeten nu eenmaal vergaderen, a la bonne heure! maar
we konden ’t even goed laten. D’r kijkt immers toch nooit l
een mensch naar om, of men zich houdt aan ’t afspraakje!
No. 8 en no. 9 komen nog maar pas kgken; zg zijn nog
. ‘«·‘ ¤ broekies; misschien vinden ze ’t in hun binnenst wel wat gek,
dat er van zoo’n leerplannetje zoo’n ophef wordt gemaakt.