HomeBeurzenwee!!Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 777.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

Bij de uitgevers `HARTOG & BOS is in bewerking de
prachtuitgave . L
. , O
V Het Kook= en Huishoudboek,
lj waaraan medewerken: _
Voor De Kookkunst: i
_ De Heeren:
` ]. CHIRON, Chef de cuisine van het Amstel­Hotel.
L. KEMPER, ,,` ,, ,, ,, Brack’s Doelen Hotel.
_ , L. KLEIN, ,, ,, ,, ,, Hotel Pays­Bas.
ti' " H. A. KOOPER, ,, ,, ,, ,, American Hotel. `
A, _ P. DE LEEUW, · ,, ,, ,, ,, de Kroon.
G. E; LEFFELAAR, ex­chef van de Groote Club en sous-chef
‘ · n van`American. · ‘
G. A. ]. RUIJCHAVER, Chef de cuisine van Hotel de L’Europe.
C. SCHOENMAKER, ,, » » ,, Café Neuf.
A. STORK, . l ,, ,, ,, ,, Krasnapolsky.
· O. V. DE VRIES, ,, ,, ,, ,, Restaurant Riche.
" Voorts wordt in dit boek behandeld:
` g Voedingsleer, door DR. j. SCHRIJVER. Specialiteit voor ziekten
V van maag, ingewanden en stofwisseling
Eerste hulp- bij Ongelukken, door DR. M. DE HARTOGH, ’
E Medisch adviseur der Ongevallen­Verzekering Maatschappij
,,Fatum", en DR. A. KROPVELD ]R. - L
Verzorging van Huisdieren en Vogels; door G. C. DUVAL
VERWEIJ, Rijksveearts te Amsterdam, Consulent aan het
asyl voor noodlijdende dieren. V ­
. Het kweeken en onderhouden van Bloemen en Planten,
door DR,. j. DE LINT, Leeraar H. B. S. 5­jarige cursus voor
jongens, Amsterdam. .
, Het boek verschijnt in ca. 50 wekelijksche afleveringen van `
32 pagina’s, kwarto formaat, à 40 cent per aflevering.
r· lnteekening bij elken boekhandelaar en bij de uitgevers.
l
tij, · ,