HomeBeurzenwee!!Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 645.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

59
de crisis de vermelde beweging te geven, doch wij zijn
{ even sterk overtuigd, dat het thans plaats hebbende ook
1 zou zijn geschied, wanneer alleen de natuur der dingen
_ had gewerkt.
Om deze reden gelooven wij ook niet, dat de door Pre-
1 sident R00sEvELT thans aangenomen meer conciliante hou-
_ ding van grooten invloed op het verloop der gebeurtenissen
Z zal zijn. Door de hulp van minister CORTELYOU is de markt
Q een paniek gespaard gebleven, van een crisis kan niemand
E en niets de wereld redden. Wat in het verleden gezondigd is,
dat moet het heden boeten. En naarmate de bedreven zonden
_ grooter zijn, moet ook de boete zwaarder worden.
_ Er is zwaar gezondigd, dat is onze stellige meening, doch
_ het bedrag der boete wordt niet alleen daardoor bepaald.
j 1 Er zijn factoren, liggend buiten het bereik der mensche-
r t lijke krachten, welke hierop van invloed kunnen zijn.
p Om slechts iets te noemen. Het jaar 1907 heeft Amerika
. middelmatige oogsten gegeven, doch in andere deelen der
wereld is een groot deel van den oogst mislukt. Amerika ;
kan zijn overvloedige productie - het is niet zoo bijzonder
veel - naar Europa uitvoeren, en door middel van het op
deze wijze ontvangen goud kunnen vele geslagen wonden
geheeld worden.
Doch nu 1908. Amerika kan een misoogst hebben, Europa j
overvloed; andersom is het ook mogelijk. I-let verloop van
de crisis kan dus in groote mate worden bepaald door de .
mate van zegen, welke de aarde in 1908 aaan het mensch-
dom zal geven.
Wij begrijpen volkomen, dat men uit deze redeneering met
E schrik ziet, dat wij een langdurige crisis waarschijnlijk
achten. En toch, zoo is het. Een crisis kan geen voorbij- Y
; gaand iets zijn. De gevolgen moeten uitwoeden en juist
l thans is ongetwijfeld het herstellingsvermogen van de Ver-
eenigde Staten niet groot, omdat in 1908 de strijd om den
i