HomeBeurzenwee!!Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 637.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

4
aard zijn. Een hooggeplaatst persoon bvb. kan plotseling
komen te sterven. Wanneer men de zaak nuchter beschouwde, " .
dan zou kalm overwegen al spoedig de beteekenis van het
voorval tot zijn juiste proporties terugbrengen. De schrik
slaat den menschen evenwel’in de leden; men voelt den ,`_
grond onder zich wankelen en ziet daar de paniek in haar
verschrikkelijke werkelijkheid. Er zijn nog oorzaken zonder
tal. Een geweldige natuurramp kan een paniek veroorzaken,
evenzoo dreigend oorlogsgevaar.
Een paar voorbeelden, aan de. geschiedenis der vorige
eeuw ontleend.
Het was in December 1895, toen president CLEVELAND _
van de Vereenigde Staten van Amerika aan het Congres
een nota zond inzake de verhouding der Unie tot Venezuela.
Die nota was dreigend, er was oorlogsgerucht in de lucht
en het was, alsot de president al dreigende de geheele
bevolking achter zich had;'het bleek spoedig anders.
De inwoners van Australië hebben als wapen de boo-
marang, die, mits goed geworpen niet alleen den jachtbuit
treit, maar weer terugkeert naar den jager. President _
CLEVELAND raakte den tegenstander niet, maar wel keerde
zijn wapen terug en wondde zijn land op gevoelige wijze.
Drie dagen na het verschijnen der nota zag Wall Street ·
een paniek, welke voor dien tijd reusachtig was. Voor 12
uur, dus in anderhalf uur tijd, werden 400.000 shares op ` '
de markt geworpen, de geldkoers rees tot 50 à 75 pCt. en
toen men na verloop van een week de som opmaakte zeide '
Mr. CHAUNCEY DEPEW, de president van de New York
Central Railway, dat de nota van den president een depre-
ciatie van de Amerikaansche effecten met $400000.000 had
veroorzaakt. Eenige weken later waren de koersen weer op
het oude peil terug, maar zij, die in de paniekdagen ver#
kocht hadden uit angst, of gedwongen door hun commis- .
sionnairs, waren onherroepelijk weg.