HomeBeurzenwee!!Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 562.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

n.
al
g'-
al `
,g De toekornst?
et ­­-­-
le
1,; Het verschijnsel, dat zich bij elke handelscrisis heeft voor-
_ gedaan, is ook thans op te merken; terwijl men nog midden
H in het leed zit der groote ellende, welke zeker nog niet
geheel geleden is, rijzen stemmen op: Wat zal de toekomst Z
ons brengen? Dezelfde vraag is ten tijde van vorige crisis- =
j sen ook gesteld en de schrijvers, die den moed hadden §
hun oordeel over de toekomst uit te spreken, hebben dat E
nooit gedaan, zonder te pogen, uit het verleden het beeld
van het komende te construeeren. ï
r Wat is het verledene? Een reusachtige voorspoed van F
de geheele wereld. Een machtig opbloeien der industrie, l
gevoed door record-oogsten in Amerika, een gelijk- J
tijdige hoch­conjunctuur in alle andere cultuurstaten. Dat
is het verleden, waaraan de crisis rauwelijks een einde r
heeft gemaakt. Er is een teveel geweest, een algeheel aan- [
_ passen van de industrie aan de eischen van het oogenblik.
Hoe gaat dat? De prijzen van eenig artikel stijgen voort- ­
durend. De grossier, de kleinhandelaar leest voortdurend, `
j dat de prijzen vast zijn, dat de voorraden steeds geringer {
worden, dat volgens ,,eompetente" beoordeelaars de vraag
door het geheele land voortduurt en grooter belooft te .
worden. j
Wat is natuurlijker dat dat de kleine handelsman hieraan j
i zijn zaak aanpast. Deze redeneering is van zijn standpunt vol- j
komen juist. Als ik nu koop, zegt hij, dan betaal ik minder E
dan over een paar maanden. Volkomen juist. Over een paar g
· l
r 1