HomeBeurzenwee!!Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 416.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

E I
jj
E
l 54
j kOOp€l1, wel tOt SCh€l’p€I‘€ määtfêgêlêfl I720€[€fZ OV€I‘g3êlI1.
J Men kan alléén hopen, dat het wantrouwen in Amerika zal
j verminderen en dat het goud, dat van de banken is weg-
‘l gestroomd, langzaam aan weer in de gewone bedding zal
‘ terugstroomen. Men kan het hopen; er bestaat evenwel nog
geen aanleiding te gelooven, dat zulks gebeuren zal. Het
. i komt ons voor, dat daarvoor de beweging in de Vereenigde
1 Staten te sterk is. Wellicht dat president R00sEvELT een
V geruststellend woord spreekt waar bekend is, dat P1ERPONT
V MORGAN en andere gerespecteerde financiers hierop aan-
" dringen. Dat zou ongetwijfeld in deze ernstige tijden een
V verstandige maatregel zijn.
Eli ,
ii
l l
.j! .
ly? ·+ W 4-
"l $ 4
` 9
èt
ll j
ik r