HomeBeurzenwee!!Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 677.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

wl?
I 50
I Toch werd eindelijk tot de uitgifte der certificaten besloten, .
waarmede men geen nieuw denkbeeld uitwerkte. Thans §
` toch zijn voor de zesde maal deze betalingsbewijzen gedrukt. j
‘ Men deed het vroeger in 1850, 1873, 1884, 1890 en 1893. l
In elk van deze gevallen bestond de vrees bij depositaires, j
dat hun geld niet veilig was bij de banken en daar natuur- -
lijk een plotselinge vraag naar baar geld niet alleen enkele [
, instituten bedreigde, maar ook in laatste instantie alle banken,
besloten de instellingen, die bij het Clearing-House aange-
sloten zijn, tijdelijk bij hunne verrekeningen geen geld
meer te gebruiken. j
j De certificaten worden aan de leden van het house uit-
gj gereikt naar mate zij er om vragen. Daartegenover worden Q
Y als onderpand verstrekt waarden, welke door de commissie i
. [ ad hoc worden goedgekeurd.
g Het uitgeven der certificaten heeft thans niet alleen in ‘
New-York plaats, maar ook in tal van andere plaatsen. ,
tl Tegelijk deed zich een ander verschijnsel voor, dat {
. ij waarschijnlijk te New-York wel wat breed wordt en werd §
A uitgemeten, maar toch ongetwijfeld wel mag worden Q
jl genoemd.
Velen, die hun contanten van de banken hadden gehaald,
hadden het baar geld thuis in bewaring gehouden. Als
[jr`, vanzelf kwamen zij op het denkbeeld wat thans te doen.
J Als men zijn geld thuis heeft, draagt het natuurlijk geen
.·‘ rente en dat denkbeeld is blijkbaar voor tal van Amerikanen
`,` ondragelijk geweest. Zij hebben hun aandacht daardoor op
j á` de fondsenmarkt gevestigd en terwijl Wall Street nog volop A
in vrees voor paniek leefde, kwam schroomvallig deze en
gene bij zijn broker om 1000 of 2000 dollar te beleggen
in eenige sterk gedeprecieerde fondsen. Dat alles was echter j
slechts droppelen in den emmer. De groote hulp moest van ‘
Europa komen. En Europa hielp met het eenige, waarmede
Amerika te helpen was, nl. met goud.
I