HomeBeurzenwee!!Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 668.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

q
l;
49
j MORGAN gaf het geld echter maar niet zoo. Hij maakte
Ver" de stellige conditie, dat het geld slechts mocht worden uit-
fard T gekeerd aan hen, die oude verplichtingen hadden. Voor
’AN nieuwe speculatieve affaires was geen geld beschikbaar.
fla T Tevens werd aan contramineurs niet onduidelijk te verstaan
FH gegeven, dat blancoverkoopers, als zij in dezen ernstigen tijd
{Eh met hun praktijken voortgingen, nader wel van MORGAN
tik zouden hooren. Zoowel het een als het ander hielp om de
Hg fondsenmarkt te kalmeeren.
zet Terwijl dat plaats had, duurde in New-York en weldra
ook daar buiten het opvragen aan geld voort, zoodat zich
T` T meer en meer de behoefte van betalingsmiddelen deed (
r' gevoelen. Niet alleen bij de banken en andere geldinstel- j
at lingen kwam er opnieuw gebrek aan baar, doch het deed A
E zich ook gevoelen in het dagelijksch leven.
‘ Dit leidde eenerzijds tot moeilijkheden bij het uitbetalen ‘
en der loonen aan het einde der week, anderzijds had het tot
fit E gevolg, dat men voor baar geld een premie begon te betalen,
ju die in enkele plaatsen van Amerika tot 4 pCt. opliep.
je ll De nood steeg al hooger, en tal van plannen werden
d ·° aan de hand gedaan. Men sprak van het uitgeven van
n' millioenen aan bankpapier, van het uitschrijven eener leening
E door den staat enz. Alle plannen, die werden opgeworpen
S hadden maar een kortstondig leven. `
L Q Reeds was er verscheiden dagen sprake over het uit-
X A geven van zgn. Clearing House certificaten. Het schijnt, dat
S MORGAN een tijdlang tegenstander daarvan is geweest, doch
S ten langen leste moest hij zwichten. Wij begrijpen zeer goed
S de bezwaren van den leider der campagne. De Clearing-
House certificaten zouden niet meer zijn dan een pleister
I j op de wonde, omdat zij alleen zouden worden gebruikt
[ T ter vereffening van loopende verschillen tusschen de banken
[ ' onderling. Het publiek behoefde men met die papiertjes
niet aan te komen. Dat vroeg alleen zijn goud.
t