HomeBeurzenwee!!Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 678.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

Milf
*T
j 48 j
Meteen enkele wenk kon hij een firma of een bank ver- k
A derven of helpen. Bleek de positie onhoudbaar, haastig werd
" het zieke lid afgesneden; was er hulp mogelijk, MORGAN k
dicteerde zijn bevel en hetwerd terstond opgevolgd. De geheele .
fiinancieele broederschap stelde zich toch onder zijn bevelen
en wie zou willen weigeren, daaraan te voldoen, konfzich
als reddeloos verloren beschouwen. Het gemeenschappelijk
gevaar bracht allen te samen tot het doen van een poging
om de markt van een paniek te redden, die half Wall Street
zou hebben geruïneerd. V
Terwijl MORGAN aldus overwoog, wie al en wie niet ge- l
; holpen zou worden, zette hij ook voort, wat Mr.
' CORTELYOU had begonnen.
Den Zondag vóór zijn ,,joyeuse rentrée" in Wall Street,
was er in het Clearing-House een vergadering van alle
{ groote financiers, teneinde te confereeren met de presidenten j
I j, der groote banken. Na langdurige beraadslagingen werd er lj
een fonds gevormd van 10.000.000 dollar door de presidenten j
‘ der banken, welk bedrag zou dienen voor de hulp van die jl
j instellingen, aan welke door angstige depositaires geld werd
_! ' onttrokken en welke daardoorin moeielijkheden zouden komen. Q
De hulp bleef hiertoe niet beperkt. De run op de banken
‘V had gemaakt, dat tal van millioenen aan het verkeer waren t
{ onttrokken. Angstige lieden haalden hun geld naar huis j
w en brachten goud en zilver in met haast gehuurde safe- ï
j` deposit-kastjes. Dit geld was dus aan de circulatie onttrokken
j' en spoedig deed zich dit gevoelen; vooral ter beurze was
geld enkele oogenblikken volstrekt niet te krijgen. Wel was
II de vraag niet zoo groot als anders, maar waar niet is, is
I zelfs de kleinste vraag in staat om tot prohibitieve geld-
4ï koersen te leiden. Ook daaraan poogde mr. MORGAN een 1
einde te maken, door met eenige anderen een bedrag van .
y 10.000.000 dollar te zamen te brengen, die tegen een bepaald
· percentage aan de firma’s ter beurze werden uitgeleend.
1
l
W r , . _ . - .- .... . -a_.-_ .... - ‘