HomeBeurzenwee!!Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 647.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

r' it, 'l
· ä
j 46 _
, dingen kan zij haar einde tegemoet komen. Een crisis laat gl
zich absoluut niet bezweren, vooral niet, wanneer er dui-
· delijk merkbare teekenen zijn, dat men niet alleen te doen j.
· heeft met een geldcrisis, maar ook met een handels- en Y
industriecrisis. "
Toch mag, dit vooropgesteld zijnde, een relaas omtrent
de hulp die aan de iondsenmarkt geboden is en nog wordt
geboden, in deze historie der crisis niet ontbreken. Het =
relaas is van belang, niet alleen, omdat daardoor recente f
gebeurtenissen worden opgehaald, die in verband met de_ ‘
crisis staan, maar ook omdat alweer duidelijk blijkt, hoe
de hulp zich alleen kon uitstrekken daar, waar de crisis 0
E dreigde een acuut verloop te hebben.
` De mannen, die ons daarvoor bewaard hebben, zullen i
in de tinantieele geschiedenis een naam houden, al was het j
alleen hierdoor. Er zijn er verscheidenen, die zich verdienste-
lijk hebb­en gemaakt, doch torenhoog steken boven de anderen 5;
­;_ uit joan PiERPoNT MORGAN en de secretaris der schatkist t
* mr. CORTELYOU. g
T De laatste was reeds weken lang een hulp van beteekenis i
I voor de geldmarkt. Toen het bleek, dat het credietwezen
_ ’ä niet in staat was alle projecten te financieren, d.w.z. toen g
jl ’ bleek, dat de Amerikaansche geldmarkt was vastgeloopen, j
omdat zij te veel had willen omvademen, kwam mr. j
CORTELYOU telkens te hulp door bij de Nationale Banken J
ll middelen der Rijksschatkist te deponeeren. Dit was ook in l
y vorige jaren geschied, toen door de oogstbeweging goud *
naar het binnenland stroomde en New-York van betaal- l
middelen ontbloot was. `
­ Mr. Coaretvou was steeds in voeling met Wall Street
°; en daaraan was het ook te danken, dat hij, daartoe aange- j
1 zocht door de leidende mannen van de beurs in devoor- l
·t j laatste week van October de geldmarkt met $25.000.000 ,
. te hulp kwam.
[ l
®~j` .... e _...._.a.-_....z. .3