HomeBeurzenwee!!Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 539.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

{ die
den
Morgan als redder.

Men begrijpt, dat de in het vorige hoofdstuk geschetste
T voorvallen niet alleen in alle kringen der bevolking, maar
« ook onder de groote financiers in Wall Street ontroering g
; verwekten. ij
t Toen de bom losbarstte, dat wil zeggen, toen de HElNZE°S
j in moeilijkheden kwamen, werd er feitelijk geen vinger ii
T uitgestoken om hen te helpen. jl
Men zag de groep, die ongetwijfeld niet tot de elite
j uit de zakenwereld behoorde, niet ongaarne vallen, maar
, toen het kwaad zich verder verspreidde, toen de Trust
j Company een run had te doorstaan, was het aan alle j
. bankiers en directors van maatschappijen duidelijk, dat het
Q ,,tua res agitur" hier van toepassing moest worden geacht,
omdat de ,,wand van den buurman brandde."
ï Er kwam steun, en wel goeddoordachte, georganiseerde
‘ steun, die althans bij machte was een paniek te voorkomen.
Het is tot op dit oogenblik gelukt, een zoodanige ramp
van de fondsenmarkt af te wenden, doch verder dan tot
, zoover kan de hulp ook niet gaan, gelijk zij, die zich ver-
eenigen kunnen met onze zienswijze omtrent het ontstaan ç
der crisis zullen moeten beamen. De crisis toch is, ­- wij
herhalen zulks voor hen, die door de georganiseerde hulp j
aan de fondsenmarkt verleend het gevaar te boven achten
duidelijk te maken, dat alleen dreigend gevaar bezworen
is -- nog steeds in gang en alleen door de natuur der
ë J
dj 1