HomeBeurzenwee!!Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 654.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

jl jip
t

‘ 38
de deposito’s niet minder dan 25.000.000 dollar bedroegen.
Uit deze beide voorbeelden kan men nagaan, welke be-
langrijke instellingen het waren, die met wantrouwen
M door het publiek zijn bejegend, als gevolg waarvan zij hare J
deuren moesten sluiten.
Wij zullen er niet toe overgaan, alle maatschappijen, welke
in gebreke bleven, of in moeilijkheden zijn gewikkeld, zoo
nauwkeurig te beschouwen, omdat wij thans ook in ’t kort
willen nagaan, welken invloed de gang van zaken in Europa
heeft gehad. ?
· Zooals men weten zal is de voornaamste Europeesche
j beurs die te Londen. Te Londen opereeren niet alleen
¥ L de speculanten en geldbeleggers van de drie Vereenigde f
Koninkrijken maar komen ook de speculatieve orders van een
groot deel van het continent samen. Geheel Duitschland
brengt zijn orders in Amerikaansche spoorwegwaarden naar T
_ Londen; Frankrijk en België doen voor een groot deel het- ï
‘ zelfde en al heeft ons land te Amsterdam zelf eene plaats,
waar zeer veel in Amerikaansche shares omgaat, ook door
j tal van commissionairs in ons land, speciaal in de provin- '
, ciesteden worden groote posities te Londen aangehouden. jg
A ‘ De groote vraag was dus, hoe Londen den toestand in
‘ j Amerika zou opvatten.
4 j Het is ongetwijfeld een bevredigend verschijnsel, dat g
[ Londen het bolwerk is gebleven, wat het in zoovele geval- X
len van crisissen is geweest. Dat is niet gekomen, omdat r
v Londen zoo buitengewoon sterk is, maar omdat te Londen
reeds maanden geleden tegen het Amerikaansche gevaar
, is gewaarschuwd en door gezaghebbende personen en bank- j
` instellingen geluisterd is naar het waarschuwingssein dat
. de Bank van Engeland gaf door haar onverwachte dis-
· ` contoverhooging verleden jaar. ï
Toen dan ook in 1906 door de HARRIMAN-kliek de hoog- l
‘ opgeschroefde dividenden werden gebruikt om het publiek 3
...... J