HomeBeurzenwee!!Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 666.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

37
< en van deposito’s voortduurde, niettegenstaande een commissie
uit de directeuren had verklaard, dat de instelling alle
noe- ; vertrouwen verdiende. Later bleek evenwel, toen een onpar-
`rust tijdige commissie den stand van zaken opnam, dat de
Jany Knicliërbocker niet zoo volkomen gezond was, zoodat het
j publiek, dat nog tijdig zijn waarden terughaalde, gelijk kreeg.
oote l Nu is het volkomen waar, dat geen enkele bank al haar
eder deposito’s terstond in cash kan uitbetalen, zoodat het
lêêlë ingebreke blijven niet noodwendig fraude mag doen ver-
daar onderstellen. In het geval der Knickerbocker schijnt het
dan j evenwel, dat niet alles volmaakt eerlijk is toegegaan. Hoe ·
dit zij, de Knickerbocker sloot haar deuren en gaf de zaken
nosit i in handen van receivers over.
nlijk De Knickerbocker Trust werd opgericht in 1884. Haar
istig gestorte kapitaal bedroeg 1.200.000 dollar, terwijl zij een
urgh 1 reserve had gevormd van 6.000.000 dollar. De deposito’s
y te waren op 22 Augustus ll. 62.114.996 dollar. Dit zijn reeds
ndry cijfers, die achting inboezemen en wanneer men nagaat, j
teld. T dat de koers der aandeelen 1100 à 1200 pCt. bedroeg, dan
orks j begrijpt men, hoe hoog de maatschappij stond aangeschreven. j
ver- i De maatschappij had haar hoofdkantoor in de wereldver­
C f€ maarde Broadway en bijkantoren op drie andere plaatsen jj
een in de stad.
Ongeveer een jaar geleden kocht de maatschappij een
kro- i stuk grond van de oude Consolidated Stock Exchange voor «
gaan, 5 het bagatelletje van 1.750.000 dollar. Er waren reeds uit-
kele . gewerkte plannen om op deze plaats een gebouw te zetten l
zijn V van 22 verdiepingen, waarvoor 1.700.000 dollar was uit-
j getrokken.
·any. , Een trustmaatschappij van beteekenis, welke haar deuren j
1 de F moest sluiten en welker zaken mede zeer omvangrijk waren,
een was ook de Union Trust Company of Providence. Deze `
pge- maatschappij werd opgericht met een kapitaal van 500.000
agen T dollar, zij had een reserve van pl.m. 2.250.000 dollar, terwijl