HomeBeurzenwee!!Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 660.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

l ik C C ` ` ` C
f `
Providence en voorts de United States Exchange Bank en
eindelijk de International Trust Company. ?
_, Ook te Brooklyn waren er tal van calamiteiten. Wij noe- j
. men de First National Bank of Brooklyn, de jenkins Trust g
Company. Te Williamsburgh failleerde de Trust Company
van dien naam.
Langzamerhand werden uit alle deelen van het groote {
land naar New-York telegrammen gezonden, die elk weder
berichten hadden van moeilijkheden van banken of industrieele j
maatschappijen. En nog steeds blijft het hier en daar g
stormloopen. De eene instelling doorstaat de run beter dan I
de andere.
` O. a. heeft te San Francisco de California Safe Deposit r
and Trust Company hare kantoren gesloten, waarschijnlijk
slechts tijdelijk, daar de stand van zaken niet ongunstig i
schijnt te zijn. Ook op de All National Bank te Pittsburgh A
. werd storm geloopen. Voor de Friend Paper Company te ;
Dayson en voor de South Baltimore Steel Car and Foundry
Company te' Baltimore werden bewindvoerders aangesteld. ‘
I In moeielijkheden verkeerden ook de Arnold Print Works V
t te North Adams in Massachusetts, een der grootste nijver-
_ heidsondernemingen aldaar. De laatste dagen failleerde te
«` New-York nog de bankiersfirma KESSLER & Co. met een
, P passief van ongeveer een millioen dollars.
l l Wij hebben in het voorgaande alleen willen geven een kro- .
niek van de crisis in Amerika en zullen er thans toe overgaan, I
I in het licht te stellen, van welke beteekenis enkele .
der instellingen waren, die door den maalstroom zijn
i medegesleept. _
In de eerste plaats de Knickerbocker Trust Company.
j Haar moeilijkheden begonnen met de publicatie van de I
National Bank of Commerce. Na als gevolg daarvan een
run te hebben doorstaan, waarbij $8.000.000 werden opge- g
vraagd, sloot de instelling haar deuren, omdat het opvragen
.
x ·¥.g_