HomeBeurzenwee!!Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 666.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

ll
35
evuld. zaken in New-York gevolgd en men verkeerde in de meening
nrun dat men alleen te doen had met een tijdelijke Wall Street
cker- crisis. Men werd onverwacht uit dien droom opgeschrikt, toen
zulks bekend werd dat de Westinghouse Manufacturing Company,
zreid, de Westinghouse Machine Company, de Nernst Lamp Com-
11. pany en de Securities Investment Company te Pittsburgh,
zou het groote centrum der nijverheid, in moeilijkheden ver-
ische keerden. Hoe groot de indruk hiervan was, kan hieruit
ende, blijken, dat het bestuur van de beurs te Pittsburgh besloot
,Wäï l geen zaken te doen. Ook Donderdag en Vrijdag bleef de i
€Z@¤ beurs gesloten. Er kwam steeds meer slecht nieuws. Te ‘
s de Pittsburgh werd de Iron City Trust Cy. in de handen van
'i§€¤ Y een receiver gesteld.
irma V In New-York bleef het niet bij het reeds medegedeelde.
Door de geheele stad werden bij groote en kleine bank-
van instellingen en particuliere firma’s de deposito’s terug-
· geëischt.
rm- Eindelijk weer een geval van beteekenis. Op Donderdag T
dat 24 October waren de Hamilton Bank en de Twelfth Ward
woor Bank verplicht haar deuren te sluiten, terwijl de Empire
slijn City Savings Bank publiceerde, dat zij gebruik zou maken
vast van haar recht om deposito’s pas uit te keeren na twee .
JH]- T maanden opzegging. ‘
Behalve de genoemde instellingen hadden ook de Lin-
den coln Trust Company en de Fifth Avenue Trust Company
rats gedurende Donderdag en Vrijdag runs te doorstaan, welke
ials evenwel verliepen, zonder dat zij last veroorzaakten aan de
gm T betrokken instellingen.
eze I De Dollar Savings Bank en de Harlem Savings Bank
ide zagen mede honderden angstige gezichten van spaarders,
ran die hun geld terugvroegen.
De volgende dagen hadden nog een aantal runs plaats, =
uit die telkens wrakke plaatsen aan het licht brachten. _
'aü Zoo werd b.v.b. gesloten de Union Trust Company of T