HomeBeurzenwee!!Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 591.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

den. E
­
1Hg- E
den, jj
tatie
tl ­
wss De groote faillissementen in Binnen- en
[atie Buitenland.

èank
r F' De moeilijkheden en de reorganisatie van de Mercantile T
_ Bank bleken al spoedig de voorboden van vele rampen. Sen-
In sationeele gebeurtenissen volgden elkaar in de voorlaatste
. week van October met groote snelheid; elke dag bracht .
nieuwe onthullingen en dat van den ernstigsten aard. Op ·
_ Zondag en Maandag 20 en 21 October, werd bekend, dat .
een particulier vriend van de HE1NZE’s, nl.§CHARLES W. MORSE,
ook iemand, die al lang met een schuin oog was aangezien, j
ij afstand had gedaan van zijn leidende stelling in een aantal ban- j
ken, terwijl met hem tegelijk uit de iinantieele wereld verdwe­
nen mannen als EowARD R. Tnozvnxs en ORLANoo F. Tnoivms.
Maandagmiddag den 21***** October werd iets bekend, dat
geheel New-York deed beven. De National Bank oi Commerce, it
een kerngezonde instelling deeldeïmede, dat zij van Dinsdag ”
tl ai niet meer bereid was, zaken voor de Knickerbocker T
Trust,QCompany te doen, welks President CHARLES T. BARNEY T
gt alsïzoodanig wasglaigetreden. De Knickerbocker Trust Com- tj
g pany was een oude en zeer geziene Trust Company. De t
publicatie van de Bank oi Commerce maakte geweldigen indruk.
Reeds in den vroegen morgen van Dinsdag stond voor het
Je? gebouw der Knickerbocker een groote file menschen, in rijtui-
gen en automobielen, welke luide te keer gingen en allen elkaar
bang maakten Ymet watgstond te gebeuren. Toen deldeuren
opengingen konden de portiers den menschenstroom niet
äï 1