HomeBeurzenwee!!Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 542.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

.|
l
De bom barst.
Tl
Degenen, die getuigen zijn geweest van een lawine, zullen
en in ons land niet velen zijn, en wij behooren ook niet
tot de uitverkorenen; maar wel hebben wij meer dan eens
de beschrijving van een `dergelijk ongeval gelezen. Op een
of anderen dag leest men in de bladen, dat een Zwitsersch
bergdorpje plotseling bedolven is door eenneerploffenden
klomp steenen en puin. Dat zal in de meeste gevallen ii
maar niet zoo plotseling geschied zijn, want vele maanden, j
jaren wellicht, moet men teruggaan om de eerste aanleiding
te vinden. Dan zou men, al onderzoekend, waarnemen, dat i
de neervallende bergklomp al tijden lang los begon te l
` raken, dat de bodem scheurde, dat het nu en dan was
alsof hij bewoog. Tot eindelijk de catastrofe komt. De laatste 1
j verbindingen laten los en nu ploft de klomp naar beneden,
' al sneller en sneller, om eindelijk in het dal dood en ver-
woesting aan te brengen.
Bij de tegenwoordige crisis heeft de voorbereiding der
catastrofe ook langen tijd geduurd en het begin der crisis,
in haar acuten vorm is ingeluid door de gebeurtenissen op
de kopermarkt. jg
ln het vorige hoofdstuk hebben wij kortelijk aangegeven
aan welke prijsdaling het roode metaal is onderhevig ge-
weest. Dat die prijsdaling voor de producenten tot een 1
ยท noodlottig einde zou voeren, was wellicht te voorzien, maar j
zij, die door een zwarte bril zagen gaven toch altijd toe,
dat de Amalgamated Copper Cy., de grootste producente j
ll